Generelt om direkte elektronisk adgang

Læs nærmere om direkte elektronisk adgang.

Hvad er direkte elektronisk adgang?

Direkte elektronisk adgang er en ordning, hvor et medlem hos en markedsplads giver en fysisk eller juridisk person ret til at anvende medlemmets eller kundens handelskode til at sende ordrer direkte til markedspladsen elektronisk.

Når en person har direkte elektronisk adgang, kan personen sende ordrer direkte til markedspladsen, uden at et investeringsselskab gennemgår ordren inden den sendes til markedspladsen. Herved opnår personen i højere grad kontrol over ordren, særligt for så vidt angår tidspunktet for afgivelsen af ordren og ordrens levetid. Med direkte elektronisk adgang kan en person udnytte likviditet og pris muligheder hurtigere og nemmere, end hvis ordren først skulle gennem et investeringsselskab.

Der findes to typer af direkte elektronisk adgang:

Direkte markedsadgang

Ved en direkte markedsadgang (DMA) forstås en ordning om direkte elektronisk adgang, hvor et medlem af et reguleret marked eller en Multilateral Handelsfacilitet (MHF) eller en kunde hos en Organiseret Handelsfacilitet (OHF) giver en person mulighed for at anvende medlemmets eller kundens infrastruktur eller stiller en opkobling til afgivelse af ordrer til rådighed for personen.

Sponsoreret adgang

Ved sponsoreret adgang (SA) forstås enhver anden ordning om direkte elektronisk adgang end DMA-ordninger.

Med MiFID II introduceres en række regler og krav, der gælder for henholdsvis markedspladserne, udbydere af direkte elektronisk adgang og for kunder til udbydere af direkte elektronisk adgang.

Kravene er uafhængige af, hvilken type af direkte elektronisk adgang markedspladsen tillader. En markedsplads der tillader sponsoreret adgang, skal dog være opmærksom på en række specifikke krav, der alene gælder, når der er tale om sponsoreret adgang.

Læs mere om reglerne og kravene til: 

Markedspladserne

Udbydere af elektronisk adgang

Kunderne til udbydere af elektronisk adgang

Senest opdateret 22-08-2017