Nøgletalsdatabasen

Nøgletalsdatabasen består af centrale nøgletal for de enkelte virksomhedstyper i den finansielle sektor i Danmark. Der indgår bl.a. nøgletal om indtjenings-, kapital- og vækstforhold.

Der indgår bl.a. nøgletal om indtjenings-, kapital- og vækstforhold.

Nøgletal for følgende virksomhedstyper indgår i databasen:

  • Pengeinstitutter
  • Fondsmæglerselskaber
  • Realkreditinstitutter
  • Skadesforsikringsselskaber
  • Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

For enkelte virksomhedstyper er det muligt at vælge mellem henholdsvis institutniveau og koncerniveau.

Nøgletalsdatabasen er lavet i Excel ved brug af pivottabeller. Inden for de enkelte virksomhedstyper er der i tabellerne derfor mulighed for at benchmarke individuelle virksomheder på forskellige nøgletal samt benchmarke mod gennemsnittet for virksomhedstypen.

Senest opdateret 15-11-2023