PEP-listen

Her kan du læse mere om PEP-listerne samt vejledning og bekendtgørelser hertil.

Virksomheder og personer, der er omfattet af hvidvaskloven og anordning om ikrafttræden for Færøerne af hvidvaskloven, skal kunne afgøre, om deres kunder mv. er politisk eksponerede personer (PEP). Virksomhederne/personerne skal bl.a. foretage skærpet overvågning af forretningsforbindelser med PEP’er. De nærmere regler herom for Danmark fremgår af hvidvasklovens § 18. De nærmere regler herom for Færøerne fremgår af anordningens § 18. De nærmere regler herom for Grønland fremgår af anordningens § 18.

PEP-liste Danmark

Finanstilsynet fører en liste over de personer, der er PEP i Danmark. Listen baserer sig på indberetninger fra de myndigheder og organisationer mv., der i henhold til PEP-bekendtgørelsen skal indberette navne og fødselsdag for de PEP-er, der er tilknyttet dem.

Hent seneste PEP-liste 

PEP-liste Færøerne

PEP-listen for Færøerne baserer sig på indberetninger fra de myndigheder og organisationer mv., der i henhold til PEP-bekendtgørelsen skal indberette navne for de PEP-er, der er tilknyttet dem.

Hent seneste PEP-liste for Færøerne

PEP-liste Grønland

PEP-listen for Grønland baserer sig på indberetninger fra de myndigheder og organisationer mv., der i henhold til PEP-bekendtgørelsen skal indberette navne for de PEP-er, der er tilknyttet dem.

Hent seneste PEP-liste for Grønland

Der henvises desuden til vejledningen om PEP.

Senest opdateret 16-07-2024

Kontakt

Ved spørgsmål eller indberetning til PEP-listen