Stresstest og EU-dataindsamling

Vejledning om stresstest for små og mellemstore pengeinstitutter

Stresstest bruges af pengeinstitutter i forbindelse med udarbejdelsen af blandt andet genopretningsplaner, ansøgninger om indfrielse af kapital- og NEP-instrumenter samt ved fastsættelse af målsætninger herfor. 

Makro stresstest for pengeinstitutter - 2024

Pengeinstitutter, der er godkendt til at anvende en IRB-metode til opgørelse af kreditrisiko, skal gennemføre stresstest på baggrund af makroøkonomiske scenarier fastlagt af Finanstilsynet.

Makro stresstest for realkreditinstitutter – 2024

Realkreditinstitutter, der er godkendt til at anvende en IRB-metode til opgørelse af kreditrisiko, skal gennemføre stresstest på baggrund af makroøkonomiske scenarier fastlagt af Finanstilsynet.

EU-stresstest

Herunder findes de individuelle resultater for de fire banker – Danske Bank, Jyske Bank, Nykredit og Sydbank – der har deltaget i EU-stresstesten 2023.

Resultater for de enkelte institutter

Danske Bank

Danske Bank stresstest

Jyske Bank 

Jyske Bank stresstest

Nykredit 

Nykredit stresstest

Sydbank

Sydbank stresstest

Finanstilsynets pressemeddelelse vedr. stresstest 2023.

EBA's hjemmeside.

Herunder findes de individuelle resultater for de fire banker – Danske Bank, Jyske Bank, Nykredit og Sydbank – der har deltaget i EU-stresstesten 2021

Resultater for de enkelte institutter

Danske Bank

Danske Bank stresstest

Jyske Bank

Jyske Bank stresstest

Nykredit

Nykredit stresstest

Sydbank

Sydbank stresstest

Læs også

EU-dataindsamling

Herunder findes de individuelle data for de danske institutter, der har deltaget i den fælleseuropæiske dataindsamling.

Dataindsamlingen er iværksat af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) og har til formål at bidrage til transparens og markedsdisciplin på tværs af den europæiske banksektor. Der er tale om en regelmæssig øvelse, der udføres én gang om året. 

EBA har med dataindsamlingen offentliggjort en lang række oplysninger fra de godt 120 deltagende banker. Som de foregående år indeholder offentliggørelsen oplysninger om blandt andet kapitalsammensætning, risikoeksponeringer, statseksponeringer og aktivkvalitet.

Data dækker perioden fra 30. september 2022 til 30. juni 2023 og er opgjort på koncernniveau.
Rapporterne kan tilgås via nedenstående links. 

Individuelle dataindberetninger  

Danske Bank

Jyske Bank

Nykredit

EBAs hjemmeside om dataindsamlingen kan tilgås her. 

Dataindsamlingen er iværksat af den europæiske banktilsynsmyndighed (EBA) og har til formål at øge transparensen og bidrage til markedsdisciplinen på tværs af den europæiske banksektor. Der er tale om en regelmæssig øvelse, der udføres én gang om året.  

EBA har med dataindsamlingen offentliggjort en lang række oplysninger fra de godt 120 deltagende banker. Som de foregående år indeholder offentliggørelsen oplysninger om blandt andet kapitalsammensætning, risikoeksponeringer, statseksponeringer og aktivkvalitet.

Data dækker perioden fra 30. september 2021 til 30. juni 2022 og er opgjort på koncernniveau.

Individuelle dataindberetninger

Danske Bank

Jyske Bank

Nykredit

EBA’s hjemmeside om dataindsamlingen

Dataindsamlingen er iværksat af den europæiske banktilsynsmyndighed (EBA) og har til formål at øge transparensen og bidrage til markedsdisciplinen på tværs af den europæiske banksektor. Øvelsen er ordinær, men der er fortsat fokus på at belyse betydningen af COVID-19 for den europæiske banksektor.

EBA har med datasamlingen offentliggjort en lang række oplysninger fra de godt 120 deltagende banker. Som de foregående år dækker øvelsen kapitalsammensætning, profitabilitet, finansielle aktiver, risikoeksponeringer, statseksponeringer og aktivkvalitet.

Offentliggørelsen omfatter oplysninger pr. 31. marts 2021 og 30. juni 2021.

Tallene er opgjort på koncernniveau.

Individuelle dataindberetninger

Danske Bank

Jyske Bank 

Nykredit

Sydbank  

EBA’s hjemmeside om dataindsamlingen

Dataindsamlingen er iværksat af den europæiske banktilsynsmyndighed (EBA) og har til formål at skabe åbenhed om den europæiske banksektors sundhedstilstand. Øvelsen er ordinær, men der er denne gang fokus på at belyse de tidlige effekter af COVID-19.

EBA har med datasamlingen offentliggjort en lang række oplysninger fra de 129 største europæiske banker, blandt andet om kapitalsammensætning, krediteksponeringer og statseksponeringer. 
Offentliggørelsen omfatter oplysninger pr. 31. marts 2020 og 30. juni 2020.

Tallene er opgjort på koncernniveau.

Individuelle dataindberetninger

Danske Bank

Jyske Bank 

Nykredit 

Sydbank

EBA’s hjemmeside om dataindsamlingen

Dataindsamlingen er iværksat af den europæiske banktilsynsmyndighed (EBA) og har til formål at skabe åbenhed om den europæiske banksektors sundhedstilstand. Der er denne gang tale om en ekstraordinær dataindsamling, som har til formål at belyse bankernes sundhedstilstand umiddelbart før COVID-19-krisen.

EBA har med datasamlingen offentliggjort en lang række oplysninger fra de 127 største europæiske banker, blandt andet om kapitalsammensætning, krediteksponeringer og statseksponeringer. I forhold til tidligere øvelser er dataindsamlingen udvidet med oplysninger om branchefordeling af udlån og fordelingen af passiver.

Offentliggørelsen omfatter oplysninger pr. 30. september 2019 og 31. december 2019.

Tallene er opgjort på koncernniveau.

Individuelle dataindberetninger

Danske Bank

Jyske Bank

Nykredit

Sydbank 

EBA’s hjemmeside om dataindsamlingen