Tilsynsdiamanten for realkreditinstitutter

Tilsynsdiamanten opstiller en række pejlemærker med tilhørende grænseværdier for, hvad Finanstilsynet som udgangspunkt anser for realkreditvirksomhed med forhøjet risiko.

Til hvert af de anførte pejlemærker er fastsat grænseværdier (jf. pressemeddelelsen), der på den ene side modvirker overdreven risikotagning i realkreditinstitutter og på den anden side gør det muligt for sunde institutter at drive rentabel virksomhed med henblik på, at der fortsat ydes den nødvendige kredit til virksomheder og husholdninger.

Institutter, der overskrider et eller flere pejlemærker, kan efter en individuel vurdering modtage en offentlig risikooplysning.

Tre af tilsynsdiamantens pejlemærker iværksættes 1. januar 2018. For at give institutterne tilstrækkelig tid til at indrette sig vil pejlemærkerne for afdragsfrihed og lån med kort funding dog først gælde fra 1. januar 2020.

Realkreditinstitutternes nøgletal

Senest opdateret 12-06-2024

Kontakt

Natacha Janke
Specialkonsulent