Vejledende udtalelse om Finanstilsynets fortolkning af handelsagenter

I Danmark og i udlandet er der i løbet af de seneste år opstået en række internetplatforme, hvor private og virksomheder kan sælge og købe varer og tjenester.

Platformene står typisk ikke kun for at formidle kontakten, men også betalingerne mellem køber og sælger. Hvis en virksomhed tilbyder at overføre midler direkte fra køber til sælger, vil der ofte være tale om aktiviteter omfattet af betalingsloven, eksempelvis pengeoverførselsvirksomhed. Dette kræver en tilladelse fra Finanstilsynet. 

Betalingsloven undtager dog visse betalingstransaktioner fra lovens krav, f.eks. betalinger foretaget gennem en handelsagent. Hvis en platform kan anses for at være en handelsagent, er der derfor ikke nødvendigvis et krav om at opnå en tilladelse fra Finanstilsynet. Dette forudsætter, at en række betingelser er opfyldt.

Senest opdateret 10-05-2022