Internationalt og EU-samarbejde

Danmarks deltagelse i EU-samarbejdet

EU-arbejde

Arbejdsgrupper under Ministerrådet (ECOFIN)

 • Solvens II: Nye regler om kapitalkrav til forsikringsselskaber

Tværgående grupper mm.

 • Udvalget for Finansielle Tjenesteydelser - FSC
 • Kommissionens kontaktudvalg vedrørende hvidvaskning af penge
 • Kommissionens kontaktgruppe om Payment Systems - PSGEG
 • Mixed technical Group on the Prudential Regulation of Financial Conglomerates Task Force on Crisis Management
 • Supervisory Sub Group

Statistik

 • Eurostat
 • Arbejdsgruppe om forsikringsstatistik
 • Arbejdsgruppe om pensionsstatistik
 • Arbejdsgruppe om statistik vedrørende finansielle tjenesteydelser (eksklusive forsikring)

Regnskabsforhold

 • Accounting Regulatory Committee
 • Kontaktkomiteen vedrørende regnskabsdirektiver
 • Revisionskomiteen

Kreditinstitutter

Kommissionen

Det Europæiske Bankudvalg - EBC (tidligere: Det Rådgivende Bankudvalg - Banking Advisory Committee - BAC)

 • Deposit Guarantee Schemes
 • Definition of Own Funds
 • Cross Border Consolidation
 • Joint EBC and EIOPC subgroup om revision af reglerne for godkendelse af større aktionærer mm.
 • Kommissionens arbejdsgruppe vedrørende fortolkning af bankdirektiver (GTIAD)

Det Europæiske Banktilsynsudvalg - EBA

 • Expert Group on Accounting and Auditing
  • Financial Reporting
  • Standards and Accounting
  • Sub Working Group on Auditing
 • Groupe de Contact
 • ICAAP-SREP
 • Expert Group on the Capital Requirement Directive
 • Task Force on Supervisory Disclosure
 • Expert Group on Common Reporting
 • Task Force on Crisis Management (i samarbejde med BSC)

Banktilsynskomiteen under Den Europæiske Centralbank (Banking Supervision Committee - BSC)

 • Task Force on Crisis Management (i samarbejde med EBA)
 • Macro-Prudential Analysis
 • Task force on Accounting

Forsikring

Kommissionen

 • Det Europæiske Udvalg for Forsikring og Arbejdsmarkedsorienterede Pensioner - EIOPC
  • Technical sub-committee on Solvency II (rådgivning og forberedelse af Solvens II)
  • Technical sub-committee on Reinsurance
  • Technical sub-committee on Accounting
 • Forsikringsgarantiordninger

Det Europæiske Tilsynsudvalg for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger - EIOPA

 • Solvens II
  • Financial Requirements Expert Group
  • Internal Governance, Review and Reporting Expert Group
  • Internal Models Expert Group
 • Insurance Group Supervision Committee
 • Financial Stability Committee

Det årlige møde mellem Groupe Consultatif des Actuaires og EU-tilsynene

Værdipapirer

Kommissionen

 • Det Europæiske Værdipapirudvalg (ESC)

Det europæiske Værdipapirtilsynsudvalg (Committee of European Securities Regulators) - ESMA

 • ESMA-Pol
 • Expert Group on Market Abuse
 • Expert Group on Prospectuses
 • Provisional Expert Group on UCITS and Asset Management Activities
 • Steering Group on the Directive on Financial instruments markets
  • Expert Group on Markets
  • Expert Group on Intermediaries
  • Expert Group on Cooperation and enforcement
 • CESR-Fin - Committee on Financial Reporting
  • Subcommittee on International Standards Endorsement (SISE)
  • Subcommittee on Enforcement (SCE)
  • Audit Task Force
 • ESMA/ECB Joint WG on Clearing and Settlements
 • Review Panel
 • EU's uformelle børskontaktgruppe for tilsynsmyndigheder
 • UCITS Contact Committee
 • Expert ESMA Task Force
 • Group on Transparency
 • Expert Group on Financial Stability

Orientering

Præsentation fra orienteringsmødet om CEBS og CESR den 4. december 2007 (pdf)

Senest opdateret 06-11-2018