Indberetninger til Finanstilsynet via OAM-systemet

Her kan du læse mere om Finanstilsynets indberetningsportal for selskabsmeddelelser og andre kapitalmarkedsindberetninger, der i daglig tale kaldes OAM (der står for ’Officially Appointed Mechanism’).
Denne side vil løbende blive opdateret.

Du kan tilgå Finanstilsynets OAM-system herDu kan nemt skifte mellem dansk og engelsk sprog i øverste højre hjørne af websiden

Det nye OAM-system vil være i drift fra 1. december 2021 og afløser OASM, der siden 2007 har været Finanstilsynets system for selskabsmeddelelser og andre kapitalmarkedsindberetninger. Alle indberetninger fra OASM er flyttet over i OAM, og det er også i OAM, der fremover skal indberettes til Finanstilsynet.

OBS

Før du kan indberette første gang i OAM er der en række forhold, du skal være opmærksom på. Se under afsnittet ’Hvad er nyt i OAM’ nedenfor.

Det er via OAM-systemet, du kan indberette meddelelser og notifikationer på kapitalmarkedsområdet, du er forpligtet til at indberette til Finanstilsynet. I OAM kan du indberette som henholdsvis udsteder af værdipapirer, storaktionær, ledende medarbejder eller nærtstående, eller shortseller. Meddelelser fra storaktionærer og ledende medarbejdere er ikke offentligt tilgængelige i databasen efter indberetning, men meddelelser fra udstedere og visse indberetninger fra shortsellere er frit tilgængelige i databasen.

Vejledninger til OAM-systemet

Vejledning til login og indberetning i OAM

Vejledning til indberetning i OAM

Tildeling af fuldmagt

Unikt ID i OAM-systemet

OAM søgevejledning

Vejledning til e-mailabonnement på nye meddelelser

Q&A til OAM

Q&A til OAM

Q&A om tidspunkter i OAM ved indberetning af ledende medarbejdere

Information om indberetningsforpligtelser og de forskellige typer indberetninger, der skal foretages til Finanstilsynet

Udstedere

Udstederes oplysningsforpligtelser

Udsættelse af offentliggørelse af intern viden

Ledende medarbejdere

Ledende medarbejdere: Overblik over reglerne

Hvad er udsteders forpligtelser?

Indberetning for valg af hjemland

Shortselling

Short selling temaside

Indberetning af korte positioner

Spørgsmål og svar om short selling-indberetninger

Adgang til historisk shortselling data

Storaktionærer

Storaktionær - kort fortalt

Indberetning for storaktionærer

Spørgsmål og svar om storaktionærreglerne

Ledende medarbejdere

Ledende medarbejdere

Ledende medarbejdere: Overblik over reglerne

Hvad er udsteders forpligtelser?

Anden information

Generelt om LEI-koder

Aftalevilkår for brug af OAM-systemet

Hvad er nyt i OAM

Vigtig information om første gang, du skal indberette i OAM:

  • Opdatering af stamoplysninger: Når du første gang logger på i det nye OAM, vil du blive bedt om at indtaste flere stamoplysninger på din bruger- og eller virksomhedsprofil i form af adresse, land og e-mailadresse, før du kan foretage en ny indberetning. Det gælder både, hvis du eller din virksomhed selv skal foretage nye indberetninger, eller hvis andre skal kunne foretage indberetninger på dine eller din virksomheds vegne ved hjælp af fuldmagt. Kravet om opdatering gælder både for personer og virksomheder og skyldes, at Finanstilsynet har besluttet, at flere oplysninger på brugernes og virksomhedernes profiler skal være obligatoriske for at sikre en bedre datakvalitet i OAM-systemet. Der kan altså ikke gennemføres indberetninger på brugeres eller virksomheders vegne, uden at stamoplysningerne for disse er opdateret!
  • Unikt ID-nummer: En af de helt store ændringer mellem OASM og OAM er, at CPR-numre udfases som identifikation af personlige brugere til fordel for et unikt ID-nummer, der kun bruges i OAM-systemet. Formålet med det nye ID-nummer er bl.a. at mindske brugen af personfølsomme oplysninger i systemet. Af hensyn til konsistens i systemet får virksomheder tilsvarende et unikt ID. Alle eksisterende og nye brugere og virksomheder får automatisk et nyt unikt ID i systemet, og behøver ikke selv at gøre noget i den henseende. Alle brugere vil kunne se deres nye ID-nummer og deres virksomheds ID-nummer, når de er logget ind i det nye OAM-system. De nye unikke ID-numre skal bl.a. bruges ved tildeling af fuldmagter i systemet og som ’brugernavn’, hvis du plejer at logge ind med brugernavn og password (hovedsagligt udenlandske brugere og virksomheder uden NemID). Plejer du at at logge på med personligt NemID eller NemID-medarbejdersignatur, er der ikke nogen ændring i måden, hvorpå du logger ind.

  • Adgang for (udenlandske) brugere med brugernavn og password: Plejer du som bruger at logge ind med brugernavn og password, skal du klikke på ‘Login’ på den nye side og vælge ‘Glemt password?’-funktionen. Her skal du indtaste den e-mail, du havde angivet på din gamle bruger i OASM, hvorefter du automatisk får tilsendt en mail med dit nye unikke ID (og dermed dit nye brugernavn) og et link til at nulstille dit password til OAM. BEMÆRK: De fleste brugere i det gamle OASM havde én e-mail, de brugte som både brugernavn til at logge ind med, og som de fik tilsendt kvitteringer for indberetninger til, mv. Nogle brugere i OASM havde dog en login e-mail, der kun blev brugt som brugernavn og var forskellig fra deres brugers kontakt e-mail, som de fik tilsendt kvitteringer til, mv. Det vil være din kontakt e-mail, du skal benytte i ovenstående procedure! Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din gamle bruger har en separat login- og kontakt e-mail, vil den e-mail, du benytter som brugernavn til at logge ind med i OASM, med al sandsynlighed også være din kontakt e-mail.

  • Teknisk fuldmagt og advokatrettigheder: Du kan i OAM ikke indberette på vegne af andre brugere eller virksomheder uden en teknisk fuldmagt, dvs. en fuldmagt oprettet inde i OAM-systemet. Dette gælder som noget nyt også for brugere med advokatrettigheder. Skal du indberette på vegne af en anden bruger eller virksomhed, eller skal en anden bruger eller virksomhed indberette på dine eller din virksomheds vegne, skal du/I, inden indberetningen foretages, sikre jer, at I begge er oprettet i OAM med alle obligatoriske stamoplysninger, og at der foreligger en teknisk fuldmagt mellem jer. Som en undtagelse kan der fortsat indberettes på vegne af ledende medarbejdere og nærtstående uden en teknisk fuldmagt i OAM, på samme måde som man kunne det i OASM.

  • Abonnementer: Har du et aktivt e-mailabonnement på nye indberetninger, eller nye indberetninger, der matcher visse søgekriterier, som bliver offentliggjort i OASM, skal du oprette et nyt abonnement i det nye OAM efter 1. december, da alle eksisterende abonnementer slettes ved overgangen til det nye system. Dette gælder, uanset om du har en registreret bruger i systemet eller ej.

OAM ligner meget det hidtidige OASM i udformning og opbygning, men er blevet opfrisket med henblik på at gøre systemet mere brugervenligt og intuitivt opbygget med en moderne brugerflade. Derudover er sikkerheden i systemet blevet styrket. For hvert indtastnings- eller søgefelt vil der være hjælpetekster, som kan guide brugerne igennem deres indberetninger og anden færden på siderne. Man kan desuden skifte mellem dansk og engelsk sprogversion øverst i højre hjørne af siden.

Derudover er søgefunktionen blevet optimeret, så den er mere stabil, og svartiden forbedret. Der er dog en del ændringer til måden, hvorpå du søger, og det kan du læse mere om her.

Du kan fortsat abonnere på søgninger, men muligheden for at modtage RSS-feeds udgår.

Hvis du oplever problemer med at indberette selskabsmeddelelser eller andre indberetninger, kan du rette henvendelse til oam@ftnet.dk. Hvis problemerne er af mere teknisk karakter, bedes du medsende skærmbilleder med en beskrivelse af, hvordan og hvornår problemet opstår. Drejer dine problemer sig specifikt om shortselling, kan du med fordel rette henvendelse til shortselling@ftnet.dk.

Senest opdateret 09-10-2023

Kontakt

Information in English

Generelt: oam@ftnet.dk
Shortselling: shortselling@ftnet.dk
Tlf.: +45 33 55 82 82

Åbningstider:
Mandag - torsdag 9.00-16.00
Fredag 9.00-15.00