Tværgående

Her finder du love, bekendtgørelser, regnskabsbestemmelser og vejledninger. Der er alene indsat link til bekendtgørelser, hvoraf senere ændringsbekendtgørelser findes på retsinformation.dk ved at trykke på linket til bekendtgørelsen. Hvert link fører dig videre til retsinformation.dk. Dette sikrer, at du til enhver tid kan finde senere ændringer, samt se, om den givne retskilde fortsat er gældende.

Generelt

Finansiel virksomhed

LBK nr 1731 af 05/12/2023 - Lov om finansiel virksomhed

BEK nr. 1538 af 17/12/2019 - Indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen for virksomheder omfattet af regnskabsregler fastsat ved eller i henhold til lovgivningen for finansielle virksomheder 

BEK nr 973 af 22/06/2022 - Bekendtgørelse om outsourcing for kreditinstitutter m.v.

BEK nr 1242 af 10/06/2021 - Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter m.m.

BEK nr 1567 af 23/12/2014 - Finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden

BEK nr 1645 af 18/12/2018 - Produktgodkendelsesprocedurer for detailbankprodukter

BEK nr. 2018 af 26/10/2021  - Afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab

BEK nr 1103 af 30/06/2022 - Ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

BEK nr 284 af 18/04/2018 - Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer

BEK nr 904 af 01/09/2004 - Koncerninterne transaktioner

BEK nr. 2515 af 14/12/2021 - Opgørelse af indikatorer og faktorer til udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter m.v.

BEK nr. 1377 af 12/12/2019 - Anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen 

BEK nr 721 af 30/05/2017 - Lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 

BEK nr 2155 af 03/12/2020- Bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov

BEK nr. 47 af 16/01/2023 - Genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber

BEK nr 677 af 21/06/2011 - Digital kommunikation

BEK nr. 1214 af 04/06/2021 - Anvendelse af administrative bødeforelæg på det finansielle område

BEK nr 277 af 03/04/2009 - Opgørelse af kvalificerede andele

BEK nr. 1581 af 22/12/2022 - Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler m.fl.

Forbrugerregler

Senest opdateret 16-01-2024