Solvens for Kreditinstitutter og fondsmæglere

Karakterisering af udlånsbonitet

Her finder du beskrivelser af de karakterer, der gives til udlånsbonitet.

Godkendelser

På denne side finder du oplysninger om hvilke regionale og lokale myndigheder, der kan behandles som eksponeringer mod centralregeringer indenfor EU.

Finanstilsynets oplysningspligt

Denne side giver adgang til informationer, som Finanstilsynet er forpligtet til at offentliggøre for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber klasse II.

Finanstilsynets oplysningspligt vedr. ejendomsmarkedet i Danmark

Denne side giver adgang til informationer vedr. tabsprocenter på eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom, som Finanstilsynet er forpligtet til at offentliggøre.

Generelle informationer om Solvens

På denne side finder du bl.a. notater, høringssvar og vejledninger om solvens.

Afgørelser og fortolkninger

På denne side finder du afgørelser og fortolkninger af generel karakter relateret til solvens.

Afgørelser truffet før 2014

Afgørelser vedr. regelgrundlaget før CRR-forordningen trådte i kraft.