Finanstilsynets oplysningspligt vedr. ejendomsmarkedet i Danmark

Denne side giver adgang til informationer vedr. tabsprocenter på eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom, som Finanstilsynet er forpligtet til at offentliggøre.

Ejendomsmarkedet i Danmark

Finanstilsynet offentliggør tabsniveauer for eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom for 2016-2019 i overensstemmelse med artikel 101, stk. 3, i CRR samt Finanstilsynets vurdering af, hvorvidt der eksisterer et veludviklet og veletableret ejendomsmarked i Danmark.

Tabsniveauer på eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom

Senest opdateret 27-11-2023

Kontakt

Natacha Janke