FT Lab

Finanstilsynets regulatoriske sandkasse, hvor udvalgte virksomheder kan teste deres innovative forretningsmodeller i et sikkert miljø.

Formål

Det overordnede formål med FT Lab for Finanstilsynet er:

At skabe et sikkert miljø, hvor det er muligt at afprøve nye teknologier og forretningsmodeller inden for det finansielle område.

For at opfylde formålet fastsættes nogle konkrete målsætninger for FT Lab: 

 1. Sikre grundlag for at afprøve innovative finansielle produkter og tjenester
 2. Fremme udviklingen af gavnlige finansielle produkter og tjenester til forbrugere og samfundet
 3. Klæde Finanstilsynet på til bedre at forstå fintech
 4. Understøtte anvendelse af ny teknologi i den finansielle sektor

Det er dog vigtigt at understrege, at virksomheder, der deltager i FT Lab, til enhver tid er underlagt gældende lovgivning. 

Brug af ny teknologi, eller nye forretningsmodeller, i den finansielle sektor kan i visse tilfælde være svært at placere indenfor den eksisterende finansielle lovgivning. Derfor har Finanstilsynet skabt FT Lab hvor udvalgte virksomheder kan teste deres teknologi eller forretningsmodel.

FT Lab sikrer, at virksomheder hurtigere kan få afprøvet nye teknologier og forretningsmodeller, bl.a. ved at teste på et begrænset antal kunder. Testforløb sker altid under rammer fastsat af Finanstilsynet i samarbejde med virksomheden. Dette skal både hjælpe virksomhederne og Finanstilsynet med at forstå anvendelsen af ny teknologi og forretningsmodeller indenfor det finansielle område. 

Der er i udgangspunktet plads til fem virksomheder i FT Lab ad gangen.

Der vil være adgang for både fintech-iværksættere såvel som allerede etablerede finansielle virksomheder.

Et testforløb i FT Lab vil kunne løbe i op til seks måneder, afhængigt af en nærmere aftale mellem Finanstilsynet og den pågældende virksomhed.

FT Lab er et sikkert miljø hvor virksomheder kan teste nye teknologier og forretningsmodeler. 

I samarbejde med Finanstilsynet kan virksomhederne optaget i FT Lab afprøve deres produkt eller service på rigtige kunder – eller deres produkt på det pågældende udviklingsstadie. Den enkelte virksomhed får hurtigere afklaret, hvilken tilladelsestype dens forretningsmodellen er omfattet af. På den måde kan virksomheden mere effektivt realisere sine planer. Samtidig giver det virksomheden, og Finanstilsynet, mulighed for at blive klogere på innovationen og finde ud af, i hvilket omfang virksomheden er underlagt den finansielle lovgivning.

FT Lab er altså for virksomheder med innovationer eller helt nye forretningsmodeller, der kan være svære at placere inden for den eksisterende lovgivning.

Finanstilsynet sætter sammen med virksomheden rammerne for testen, således at den både er sikker for virksomheden og for eventuelle kunder.
 Virksomheden og Finanstilsynet indgår i forbindelse med testen en aftale om en testplan. Virksomheder, der ønsker at deltage i FT Lab, bliver underagt en række begrænsninger, eksempelvis for antallet af kunder og om-fanget af forretningen. Disse begrænsninger vil fremgå af testplanen.

Virksomhederne skal selv finde brugere, hvis testen skal udføres på rigtige kunder. Finanstilsynet hjælper ikke med dette.

Der er i udgangspunktet plads til fem virksomheder til FT Lab. Finanstilsynet har fastsat en række udvælgelseskriterier, som alle ansøgninger bliver vurderet efter. Udvælgelseskriterierne ligger til grund for vurderingen af, om en virksomheds teknologi eller forretningsmodel er egnet til at indgå i et testforløb. Virksomheden skal ikke nødvendigvis opfylde samtlige kriterier, men kan omvendt ikke optages, hvis teknologien eller forretningsmodellen står i direkte modsætning til et eller flere af kriterierne. Finanstilsynet foretager en samlet vurdering af virksomhedens ansøgning i forhold til alle kriterierne. Herefter udvælger Finanstilsynet de virksomheder, som bliver tilbudt en plads i FT Lab.

De fem udvælgelseskriterier:

 • Aktiviteten er direkte eller indirekte omfattet af den finansielle lovgivning
 • Der er tale om en ny teknologi eller en ny forretningsmodel
 • Tjenesten eller produktet er til fordel for samfundet eller forbrugerne
 • Der behov for adgang til FT Lab
 • Virksomheden er klar til at indgå i FT Lab testforløb

I denne tabel uddybes, hvilke faktorer, der kan indikere, om en virksomheds ansøgning opfylder udvælgelseskriterierne. Tabellen indeholder alene eksempler på, hvilke faktorer Finanstilsynet kan inddrage i vurderingen.  

Som udgangspunkt vil FT Lab været åbent for tre typer af virksomheder:

 1. Finansielle virksomheder, der allerede har en tilladelse efter den finansielle lovgivning, men som vil afprøve en ny teknologi eller forretningsmodel. 
 2. Virksomheder, som ikke har den fornødne tilladelse efter den finansielle lovgivning, til at udbyde den ønskede aktivitet.
 3. Virksomheder, hvor det er usikkert, om aktiviteten kræver en tilladelse efter den finansielle lovgivning.

Virksomheder omfattet af kategori 1 kan eksempelvis være et pengeinstitut eller et forsikringsselskab, eventuelt i partnerskab med en fintech-virksomhed, som ønsker at teste en teknologi og/eller forretningsmodel i FT Lab.

Virksomheder omfattet af kategori 2 og 3 kan eksempelvis være fintech iværksættere, som endnu ikke her opnået en tilladelse efter den finansielle lovgivning, eller virksomheder, der ikke tidligere har udført aktiviteter, som er omfattet af den finansielle lovgivning.  

For virksomheder omfattet af kategori 2 vil adgangen til FT Lab i udgangspunktet være begrænset til følgende tilladelsestyper:

 • Udsteder af e-penge
 • Udbyder af betalingstjenester
 • Kontooplysningstjenester
 • Registreret AIF
 • AIF 
 • Finansielle rådgivere (herunder investeringsrådgiver og boligkreditformidler)
 • Ejendomskreditselskaber
 • Fondsmægler
 • Forsikringsformidlere
 • Markedspladser (MHF og OHF)

I dette tilfælde vil virksomheden i forbindelse med igangsættelsen af testforløbet i FT Lab skulle opnå en af ovennævnte tilladelser, med en række betingelser og restriktioner, eksempelvis i relation antallet af kunder, volumen af investeringer eller omfanget af aktiviteter.

Før virksomheden påbegynder en ansøgning til FT Lab, bør den nøje gennemgå alt materiale offentliggjort på disse sider. Det er afgørende for virksomhedens deltagelse, at produktet eller forretningsmodellen er udviklet tilstrækkeligt til at det er muligt at indgå i et testforløb.

Alle ansøgere skal udfylde dette ansøgningsskema

Ansøgningsskemaer, samt eventuelle bilag, sendes til fintech@ftnet.dk.

 • Finanstilsynet modtog i alt seks ansøgninger til pilotrunden af FT lab.

 • To virksomheder blev udvalgt til at foretage testforløb.

 • De to testforløb vedrørte machine learning og blockchain.

 • Fokus for pilotrunden var at forstå, hvordan anvendelse af ny teknologi til udførelse af kendte aktiviteter kan efterleve den eksisterende regulering.

Læs herunder pressemeddelelser angående de første testforløb:

Første iværksætter er klar til Fintech Lab

Endnu en virksomhed indgår i FT Lab

Senest opdateret 27-03-2019