Statistik

Vi udgiver mange forskellige typer af statistikker - analyser og tal om og for den finansielle sektor.

Nøgletalsdatabasen

Nøgletalsdatabasen består af centrale nøgletal for de enkelte virksomhedstyper i den finansielle sektor i Danmark. Der indgår bl.a. nøgletal om indtjenings-, kapital- og vækstforhold.

Statistik om sektoren

Disse statistikker indeholder sammenlignelige regnskabstal for de forskellige typer af finansielle virksomheder.

Ophør med offentliggørelse af fradragsfaktorer

Finanstilsynet offentliggør ikke længere fradragsfaktorer for konverterbare realkreditobligationer og realkreditobligationer med renteloft. Fradragsfaktorerne er fjernet fra hjemmesiden efter d. 31. januar 2024.

Spørgsmål til udfasningen af fradragsfaktorer kan rettes til Jonathan Marquard, jma@ftnet.dk, eller hovedpostkassen på finanstilsynet@ftnet.dk

Senest opdateret 08-12-2023

Statistik for overtrædelser af regler på kapitalmarkedet

Finanstilsynet overvåger løbende kapitalmarkederne. Det er en kerneopgave for Finanstilsynet, som led i arbejdet med at sikre velfungerende finansielle markeder i Danmark.

Kreditinstitutternes størrelsesgruppering

Kreditinstitutterne inddeles årligt i grupper ud fra størrelsen af den arbejdende kapital, hjemland og SIFI-status.

Tidsserier

Her kan du finde enkeltregnskaber for virksomheder.