Kunder til udbydere af direkte elektronisk adgang

Her kan du læse om de krav og regler, der gælder for kunder til udbydere af direkte elektronisk adgang.

Medlemmer på en markedsplads kan tilbyde deres kunder direkte elektronisk adgang til markedspladsen, hvis markedspladsen tillader dette.

En kunde til et medlem, der har direkte elektronisk adgang til en markedsplads, vil herefter kunne sende ordrer vedrørende et finansielt instrument ad denne vej.

Kunder til et medlem der har direkte elektronisk adgang til en markedsplads, skal have tilladelse som investeringsselskab, selvom disse handler for egen regning og derfor som udgangspunkt er undtaget fra kapitalmarkedslovens regler.

Netbanksløsninger

Mange banker tilbyder i dag deres private og professionelle kunder netbanksløsninger til handel med finansielle instrumenter. Sådanne handler foregår ved, at kunden sender besked til banken om sit handelsønske, hvorefter ordren bliver tjekket og valideret i bankens systemer, inden den sendes videre ud i markedet. På linje med ESMA’s tekniske anbefalinger til EU-Kommissionen anses sådanne netbanksløsninger ikke for at være omfattet af definitionen af direkte elektronisk adgang, fordi kunden ikke har adgang til at sende ordrer direkte til markedspladsen, og kriteriet om direkte adgang derfor ikke er opfyldt. Kunder, der benytter sig af bankers netbanksløsninger, skal altså ikke have tilladelse som fondsmæglerselskab.

Senest opdateret 22-08-2017