Renter og satser

Her kan du se renter og satser.

Referencerente til ÅOP

I forbindelse med indgåelse af låneaftaler med pant eller anden rettighed til fast ejendom fremgår det af kreditaftalelovens § 7 a, stk. 10, at kreditgiveren eller i givet fald kreditformidleren skal anvende oplysningsskemaet ESIS i lovens bilag 5. ESIS-skemaet indeholder en række oplysninger om låneaftalen.

Rente til beregning af reserver

Fra 1. januar 2011 skal der anvendes en ny rente, som er baseret på en anden beregningsmetode end mindsterenten.

Diskonteringssatser til forsikring

Diskonteringssatser til måling af forsikringsforpligtelser for forsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser.

Varians- og kovariansmatricer til valutaindikator 2

Varians- og kovariansmatricer vedrørende valuta.

Varians- og kovariansmatricer til Value-at-Risk

Beregning af Value-at-Risk for valutaporteføljer.

Den symmetriske justering af standardaktiekapitalkravet

Symmetrisk justering anvendt i standardmetodens markedsrisikomodul for solvenskapitalkravet.