Administrator, stiller eller bruger af et benchmark

Her findes links til ansøgning om registrering eller godkendelse som administrator, samt yderligere information om de forskellige roller under Benchmarkforordningen.

Nedenstående tre roller har forpligtigelser efter benchmark-forordningen.

Administrator

En administrator kontrollerer leveringen af et benchmark og administrerer vilkårene for at fastlægge benchmarket, ligesom administratoren har ansvaret for at indsamle og analysere inputdataene og offentliggøre benchmarket.

Læs om at ansøge om registrering eller godkendelse som administrator, samt om at ansøge om validering af tredjelandes benchmarks

Stiller

En stiller leverer inputdata til et benchmark til en administrator, når der er tale om data, som ellers ikke er umiddelbart tilgængelige.

Stilleren skal overholde visse krav og procedurer overfor administrator i forbindelse med bidrag af inputdata. Forordningen stiller desuden krav i forhold til interessekonflikter og kontrolrammer.

Læs om at være stiller til et benchmark

Bruger

En bruger af et benchmark er i forordningens definition en bruger, der allerede er under tilsyn af Finanstilsynet. En bruger benytter sig af benchmark som reference til finansielle formål. Som tilsynsbelagt bruger er det kun tilladt at bruge benchmarks leveret af en godkendt administrator i EU. ESMA opretter og ajourfører et register på sin hjemmeside med de benchmarks, der er godkendt til brug af tilsynsbelagte brugere.

Enhver, der har eller muligvis har en af ovenstående roller, bør gøre sig bekendt med Lovgivning for benchmark og de forpligtigelser, som følger af forordningen.

Senest opdateret 16-07-2018