Register for teknisk grundlag

Se register for teknisk grundlag

Ifølge § 4, stk. 1, i bekendtgørelse om anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed er en anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. offentlig tilgængelig, når den er registreret i Finanstilsynet. Dog kan visse redegørelser undtages herfra, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 2-5.

Ifølge § 4 i bekendtgørelse om teknisk grundlag for firmapensionskasser er en anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. offentlig tilgængelig, når den er registreret i Finanstilsynet. Dog kan visse redegørelser undtages herfra, jf. bekendtgørelsens §§ 5 og 6. Anmeldelser, der er modtaget i Finanstilsynet inden den 1. november 2007, indføres ikke i registeret og er ikke offentlig tilgængelige, jf. bekendtgørelsens § 4.

Registeret indeholder hele den offentlig tilgængelige del af anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. Der skelnes mellem anmeldelser fra:

  • livsforsikringsselskaber,
  • tværgående pensionskasser
  • firmapensionskasser

Anmeldelserne er listet efter virksomhedens navn. Den angivne dato henviser til brevdatoen på anmeldelsen.

Anmeldelserne ligger som pdf-filer i registeret.

2024

 

Søg i register for teknisk grundlag for alle år

Senest opdateret 31-12-2022