Karakterisering af udlånsbonitet

Her finder du beskrivelser af de karakterer, der gives til udlånsbonitet.

Karakter Beskrivelse
3 Kunder med utvivlsom god bonitet
2a Kunder med normal bonitet
2b Kunder med visse svaghedstegn
2c Kunder med væsentlige svaghedstegn, men uden indikation på kreditforringelse
1 Kunder med indikation på kreditforringelse, uagtet hvilket stadie eksponeringen er i
Senest opdateret 20-01-2020