Short selling

Short selling i Danmark

Her kan du læse mere om shortselling i Danmark.

Retningslinjer om fortolkning af shortselling forordningens undtagelse

Det Europæiske Værdipapir- og Markedstilsyn ESMA udsendte den 2. april 2013 retningslinjer om fortolkning af undtagelsen for market makere og primary dealere i henhold til shortselling forordningen.

Indberetning af korte positioner

Her finder du information og vejledning om, hvordan du indberetter korte nettopositioner til Finanstilsynet. Indberetning skal ske via Finanstilsynets OAM-system, læs mere nedenfor.

Offentliggjorte korte nettopositioner

Her får du adgang til offentliggjorte korte nettopositioner og summen af korte nettopositioner over 0,1 %. af den udstedte aktiekapital.

Spørgsmål og svar

Her finder du almindeligt forekommende spørgsmål og svar vedrørende særligt danske forhold i relation til shortselling.