Register over systemer registreret som tredjelandssystemer i henhold til §§ 164, stk. 2, 169, stk. 2, og 174, stk. 3, i kapitalmarkedsloven

Se hvilke systemer fra tredjelande, som Finanstilsynet har godkendt som tredjelandssystemer efter Kapitalmarkedsloven.

Finanstilsynet kan godkende clearing- og afviklingssystemer som tredjelandssystemer efter kapitalmarkedslovens regler herom. En godkendelse er ensbetydende med, at danske finansielle institutters deltagelse i et tredjelandssystem er beskyttet på samme måde som ved deltagelse i EU-systemer. 

Systemer registreret som tredjelandssystemer i henhold til §§ 164, stk. 2, 169, stk. 2, og 174, stk. 3, i kapitalmarkedsloven:

  • CLS-systemet, der drives af CLS Bank International.
  • LCH-systemet, der drives af LCH Limited.
  • CREST UK-systemet, der drives af Euroclear UK & Ireland Limited.

 

Senest opdateret 18-12-2020