Brug af valgmuligheder i direktiv 2009/138/EF

Solvens II-direktivet indeholder et stort antal valgmuligheder, som medlemsstaterne har kunne gøre brug af ved gennemførelsen af direktivet i national ret. På denne side offentliggøres oplysninger om udnyttelsen af disse valgmuligheder.

Finanstilsynet skal offentliggøre, hvordan valgmulighederne i Solvens II-direktivet (direktiv 2009/138/EF) er udnyttet i dansk ret. Til brug for offentliggørelsen er anvendt ”skema for offentliggørelsen af oplysninger vedrørende brug af valgmuligheder i henhold til artikel 31, stk. 2, litra d, i direktiv 2009/138/EF” fra bilag III i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2451 af 2. december 2015.

Skema for offentliggørelse af oplysninger vedrørende brug af valgmuligheder i Solvens II

Senest opdateret 15-12-2017