Finanstilsynets oplysningspligt

Denne side giver adgang til informationer, som Finanstilsynet er forpligtet til at offentliggøre for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber klasse II.

Finanstilsynet er forpligtet til at offentliggøre i henhold til artikel 143, stk. 1, i EU-Direktiv 2013/36/EU (CRD IV) og artikel 57, stk. 1, i EU-Direktiv 2019/2034/EU (IFD), der omhandler følgende emner:

Love, administrative bestemmelser og vejledninger (Annex I)

Danske love, administrative bestemmelser og vejledninger i relation til tilsynsmæssig regulering af kreditinstitutter

Se skema om love, administrative bestemmelser og vejledning (CRD IV, kun på engelsk) 

Se skema om love, administrative bestemmelser og vejledning (IFD, kun på engelsk)

Valgmuligheder og skøn (Annex II)

Måden hvorpå de i EU-retten disponible valgmuligheder og skøn er implementeret i dansk regulering

Se skema om valgmuligheder og skøn (CRD IV, kun på engelsk)

Se skema om valgmuligheder og skøn (IFD, kun på engelsk) 

Tilsynsproces (Annex III)

De generelle kriterier og metoder, som Finanstilsynet benytter i forbindelse med kontrol og vurdering (Tilsynsproces)

Se skema om tilsynsproces (CRD IV, kun på engelsk) 

Se skema om tilsynsproces (IFD, kun på engelsk)

Statistiske data (Annex IV)

Aggregerede statiske data i henhold til CRD IV vil blive opdateret hvert år senest den 31. juli på baggrund af data pr. 31. december året før. Skemaet indeholder data om den nationale finansielle sektor, kreditrisiko, markedsrisiko, operationel risiko, tilsynsforanstaltninger og administrative sanktioner, samt data for dispensationer.

Se skema om statistiske data (CRD IV, kun på engelsk)

Se skema om statistiske data (IFD, kun på engelsk)

De anvendte skemaer er udarbejdet af European Banking Authority (EBA) i henhold til udkast til regulatoriske tekniske standarder til artikel 143 i CRD IV og artikel 57 i IFD. Et af formålene med offentliggørelsen er at give mulighed for en meningsfuld sammenligning af anvendt tilsynspraksis i de forskellige medlemslande i EU. Sammenligning med andre medlemslande kan findes på EBA's hjemmeside.

Senest opdateret 28-06-2024

Kontakt

Fuldmægtig
Laura Josefine Fjeld Clausen