Betalingsinstrumenter med begrænset anvendelse

Betalingstjenester og e-penge Fintech

Den 24. februar 2022 offentliggjorde Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) retningslinjer omkring undtagelserne vedrørende begrænsede netværk i henhold til PSD2. Undtagelserne er implementeret i § 5, nr. 14 og 15, i lov om betalinger.

Virksomheder, som alene udøver aktiviteter, jf. § 5, nr. 14 og 15, og hvor den samlede værdi af betalingstransaktionerne gennemført i de foregående 12 måneder overstiger en værdi svarende til 1 mio. euro, skal sende en beskrivelse til Finanstilsynet af de aktiviteter, som virksomheden udøver. Det indebærer også en angivelse af, hvilken undtagelse i § 5, nr. 14 eller 15, virksomhedens aktiviteter anses for udøvet under. Formålet er at sikre, at virksomheder ikke uberettiget anvender undtagelsesmuligheden i § 5, nr. 14 og 15. Underretningsforpligtelsen sikrer, at Finanstilsynet har et overblik over hvilke virksomheder, der udøver tjenester, som er omfattet af undtagelserne.

Udstedere, som allerede er registreret i Finanstilsynets register over virksomheder undtaget efter § 5, nr. 14 eller 15, skal ikke indsende en ny notifikation efter § 61, stk. 1, i lov om betalinger. Udstedere, som allerede er undtaget efter bestemmelserne, skal kun sende en ny notifikation til Finanstilsynet, såfremt der er foretaget væsentlige ændringer i udstedelsen af betalingsinstrumenterne. Det kan f.eks. være, hvis betalingsinstrumenterne kan anvendes hos flere udbydere eller til at erhverve flere varer og tjenester end oprindeligt angivet.

Proces for notifikationer

Virksomheder, der skal notificere Finanstilsynet om, at de udsteder betalingsinstrumenter omfattet af § 5, nr. 14 eller 15, jf. § 61, stk. 1, bedes orientere sig i EBAs retningslinjer samt den bagvedliggende rapport. Virksomhederne bedes meddele Finanstilsynet alle relevante oplysninger som anført i EBAs retningslinjer. Finanstilsynet har udarbejdet dette skema [link], som kan anvendes til at notificere Finanstilsynet.

På baggrund af notifikationen vurderer Finanstilsynet oplysningerne og meddeler virksomheden, om aktiviteterne kan anses for at være omfattet af § 5, nr. 14 eller 15, jf. § 61, stk. 2, i lov om betalinger.

Hvis Finanstilsynet vurderer, at aktiviteterne er omfattet af § 5, nr. 14 eller 15, meddeles virksomheden dette. Finanstilsynet tilføjer derefter virksomheden til Finanstilsynets register over virksomheder undtaget efter § 5, nr. 14 eller 15, i lov om betalinger.

Hvis Finanstilsynet derimod vurderer, at aktiviteterne ikke kan anses for at være omfattet af § 5, nr. 14 eller 15, kan udstederen ikke udbyde aktiviteterne uden en tilladelse fra Finanstilsynet. Finanstilsynet sender i den forbindelse en begrundet afgørelse til virksomheden. Indsender virksomheden umiddelbart efter modtagelsen af afgørelsen fra Finanstilsynet en ansøgning om tilladelse til at udstede elektroniske penge eller udbyde betalingstjenester, kan virksomheden fortsætte sine aktiviteter, mens Finanstilsynet behandler ansøgningen.

Senest opdateret 03-04-2023