Hvem er vi, og hvad er vores formål?

Fintech

Regeringen har besluttet, at det skal være lettere for fintech-iværksættere at komme i gang i Danmark. Finanstilsynet har derfor oprettet et dedikeret fintech-team i kontoret for Fintech, Betalingstjenester og Governance.

I denne enhed er Finanstilsynets kompetencer indenfor fintech samlet, og ansvaret for Finanstilsynets aktiviteter på området er også placeret her.

Hovedformålet er at gøre det nemmere og mere attraktivt at etablere sig som fintech-virksomhed i Danmark. Det skal blandt andet ske ved at sikre, at iværksættere lettere kan finde sig tilrette i den finansielle lovgivning. 

Enheden skal arbejde for, at vækst og regulering trækker i samme retning. Det skal ske ved at:

  • minimere regulatorisk usikkerhed for finansielle virksomheder, der anvender ny teknologi
  • hjælpe og vejlede finansielle iværksættere igennem tilladelsesprocessen

For at opnå dette vil fintech-teamet løbende indgå i dialog med iværksættermiljøet i den finansielle sektor, særligt med fokus på brug af ny teknologi, men initiativet er ikke begrænset til at omfatte iværksættere. Etablerede finansielle virksomheder, der indgår samarbejder med fintech-virksomheder, eller som selv ønsker at lancere nye tjenester baseret på ny teknologi, vil også kunne bruge fintech-teamets vejledning mv. 

Fintech-teamet arbejder med udgangspunkt i fem forskellige initiativer

  • Vejledning
  • Håndholdt tilsyn
  • FT Lab (”sandkasse”)
  • Fintech Forum
  • Internationalt samarbejde

 Du kan læse mere om hvert initiativ her på siden.

Senest opdateret 07-12-2017