Liste over udstedere af dækkede obligationer

På denne side finder du en fortegnelse over, hvilke kreditinstitutter, der har tilladelse til at udstede dækkede obligationer.

Realkreditobligationer (RO), skibskreditobligationer (SO), særligt dækkede obligationer (SDO) og særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) udgør alle dækkede obligationer. Følgende institutter har tilladelse til at udstede en eller flere former for dækkede obligationer:

  • Realkredit Danmark A/S (RO, SDO & SDRO)
  • Nordea Kredit Realkreditaktieselskab (RO, SDO & SDRO)
  • Nykredit Realkredit A/S (RO, SDO & SDRO)
  • DLR Kredit A/S (RO & SDO)
  • Jyske Realkredit A/S (RO & SDO)
  • Danske Bank A/S (SDO)
  • Danmarks Skibskredit A/S (SO & SDO)

Realkreditobligationer (RO) og skibskreditobligationer (SO) må bære fortegnelsen ”European Covered Bond”, mens særligt dækkede obligationer (SDO) og særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) må bære fortegnelsen European Covered Bond (Premium) iht. artikel 27 i Covered bonds-direktivet (EU 2019/2162). Finanstilsynet fører et elektronisk register over hver enkel SDO/SDRO udstedelse, der er baseret på udstederens indberetning til Finanstilsynet.

Se register for SDO/SDRO

Senest opdateret 24-08-2022