Dansk lovsamling

En lov kan i lovsamlingen være angivet på to måder. Enten med forkortelsen LOV eller LBK. Forskellen er, at LOV henviser til en hovedlov, hvor LBK henviser til en lovbekendtgørelse. En lovbekendtgørelse er en teknisk sammenskrivning af den oprindelige hovedlov med senere ændringslove. Lovbekendtgørelser udarbejdes med det formål at styrke overblikket over gældende ret. 

En bekendtgørelse er en administrativ forskrift, der udstedes med hjemmel i en lov. Formålet med en bekendtgørelse er at gennemføre eller udfylde en lovs regler.

En vejledning er en ikke juridisk bindende regulering, der har til formål, at orientere om reglers indhold og baggrund.

En vejledning indeholder derudover fortolkningsbidrag og anviser, hvordan en bestemt bindende forskrift tænkes overholdt. Ovenstående definitioner er beskrevet i en lovhierarkisk rækkefølge.

Tværgående

Her finder du love, bekendtgørelser, regnskabsbestemmelser og vejledninger.

Betalingstjenesteområdet

Her finder du love, bekendtgørelser, regnskabsbestemmelser og vejledninger på betalingstjenesteområdet.

Kapitalmarkedsområdet

Her finder du love, bekendtgørelser, regnskabsbestemmelser og vejledninger på kapitalmarkedsområdet.

Forsikringsområdet

Her finder du love, bekendtgørelser, regnskabsbestemmelser og vejledninger på forsikringsområdet.

Kreditinstitutområdet

Her finder du love, bekendtgørelser, regnskabsbestemmelser og vejledninger på kreditinstitutområdet.

Hvidvaskområdet

Her finder du love, bekendtgørelser, regnskabsbestemmelser og vejledninger på hvidvaskområdet.

Færøerne

Rigsombudsmanden på Færøerne udgiver løbende Lovregister for Færøerne som elektronisk publikation.

Grønland

Statsministeriet udgiver løbende Grønlandsk Lovregister som elektronisk publikation.

Andre tilsynslove

Her finder du love, bekendtgørelser, regnskabsbestemmelser og vejledninger.

Vær opmærksom på

Lovgivningen er i de enkelte underkategorier ikke udtømmende, og der kan ligge lovgivning, der er relevant for et område i en anden underkategori. Særligt underkategorien Finansiel virksomhed indeholder lovgivning, der vedrører flere virksomhedsområder.

Senest opdateret 13-06-2024