Registre

Her finder du en oversigt over Finanstilsynets registre.

SDO/SDRO

Finanstilsynet fører et elektronisk register over hver enkel SDO/SDRO udstedelse, der er baseret på udstederens indberetning til Finanstilsynet.

Refinansieringstransaktioner

Se Finanstilsynets registre vedrørende refinansieringstransaktioner.

Register for teknisk grundlag

Se register for teknisk grundlag.

Finanstilsynets register for repræsentanter for obligationsudstedelser.

Se Finanstilsynets register over repræsentanter for obligationsudstedelser

Tredjelandssystemer

Se hvilke systemer fra tredjelande, som Finanstilsynet har godkendt som tredjelandssystemer efter Kapitalmarkedsloven.

Liste over udstedere af dækkede obligationer

På denne side finder du en fortegnelse over, hvilke kreditinstitutter, der har tilladelse til at udstede dækkede obligationer.