Storaktionær

Storaktionær - kort fortalt

Skal du indberette storaktionærmeddelelser, eller er du bare interesseret i en gennemgang af storaktionærreglerne? Læs nærmere her.

Indberetning for storaktionærer

Her kan du læse mere om, hvad der gælder vedrørende indberetning for storaktionærer.

Fritagelser for storaktionærindberetninger

Her kan du læse mere om mulighederne for fritagelse for indberetning af storaktionærer.

Fritagelse for sammenlægning af besiddelser

Her kan du læse mere om mulighederne for fritagelse for sammenlægning af besiddelser. Dette er relevant for koncernforbundne selskaber.

Cases og spørgsmål og svar

Her kan du finde Q&A’s og cases til brug for udfyldelse af standardformular.