Whistleblower

Her kan du indberette mulige fejl og mistænkelige forhold i finansielle virksomheder. Du kan også indberette mulige fejl og mistænkelige forhold, som du har oplevet i Finanstilsynet.

 

Ved hjælp af nedenstående formular kan du henvende dig til os anonymt. Du kan indberette på tre forskellige områder. Det er en fordel, hvis du sender en uddybende beskrivelse. Vedhæft gerne dokumenter.  

1. Forhold i danske finansielle virksomheder

Bruges ved alle henvendelser, som vedrører finansielle virksomheder, bortset fra henvendelser om markedsmisbrug. Det kan f.eks. være henvendelser om mistanke om snyd i forhold til kunder, om brud på den finansielle lovgivning og om virksomheder, der driver virksomhed uden tilladelse.

Vær opmærksom på, at du ikke kan bruge ordningen til at indberette andre typer virksomheder eller borgere, som, du mener, overtræder anden lovgivning som f.eks. skatte- og momslovgivningen, eller som sælger ulovlige produkter.

2. Henvendelser vedrørende markedsmisbrug

Bruges ved mistanke om overtrædelse af reglerne i markedsmisbrugsforordningen. Det kan f.eks. være mistanke om eventuel uretmæssig videregivelse af intern viden, insiderhandel eller markedsmanipulation (ofte omtalt som kursmanipulation) i finansielle instrumenter, dvs. aktier, obligationer, investeringsbeviser, derivater mv.

3. Henvendelser om interne forhold i Finanstilsynet 

Bruges af ansatte, tidligere ansatte og samarbejdspartnere til at indberette mulige fejl eller mistænkelige forhold mm. 

 

Træk og slip filer her
0 KB
Der kan maximalt uploades 50 MB
**FILTYPEN ER IKKE TILLADT**