Finanstilsynets registre vedrørende refinansieringstransaktioner

Se Finanstilsynets registre vedrørende refinansieringstransaktioner.

Finanstilsynet fører registre over hvilke refinansieringstransaktioner, som pengeinstitutter med tilladelse til at oprette og føre et refinansieringsregister, har gennemført i medfør af reglerne i §§ 152 i-y i lov om finansiel virksomhed. Registrene indeholder bl.a. oplysninger om:

  • Aktive refinansieringstransaktioner.
  • Tilsynsførende på de enkelte transaktioner.
  • ISIN-kode, størrelse, valuta og udløbsdato på tilknyttede udstedelser.
  • Eventuelle repræsentanter på de enkelte udstedelser.
  • Om pengeinstituttet har lavet udstedelser sammen med andre og i så fald hvilke andre pengeinstitutter, der er involveret.

Finanstilsynet har endnu ikke offentliggjort registrene, da der ikke er nogen pengeinstitutter, der har opnået tilladelse til at oprette og føre refinansieringsregistre. Hvorvidt et institut har opnået tilladelse, vil fremgå af Finanstilsynets database over virksomheder under tilsyn her.

Senest opdateret 06-11-2019