Governance

Hvad er governance for finansielle virksomheder under tilsyn?

Krav til aflønning

Den finansielle lovgivning indeholder en række krav til lønpolitik og aflønning for virksomheder i den finansielle sektor.

Krav til ledelsesmedlemmers viden og erfaring

Information om individuelle krav til ledelsesmedlemmers viden og erfaring.

Krav til ejere af en finansiel virksomhed

Der gælder en række nærmere fastsatte krav til de personer og de selskaber, der helt eller delvist ejer en finansiel virksomhed. Disse regler er ens på tværs af EU.

Krav til ledelse og styring af en finansiel virksomhed

Lov om finansiel virksomhed § § 70 og 71 fastlægger krav til ledelse og styring af en finansiel virksomhed. Kravene er uddybet i bekendtgørelser om ledelse og styring af de enkelte typer af virksomheder.