Indberetninger til SØIK

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Hvidvasksekretariatet) skal underrettes, hvis en mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering vedrørende en kunde ikke kan afkræftes.

Virksomheder og personer, der er omfattet af hvidvaskloven, skal omgående underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, hvis virksomheden eller personen er vidende om, har mistanke om eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Det samme gælder ved mistanke, der er opstået i forbindelse med kundens forsøg på at foretage en transaktion eller en henvendelse fra en mulig kunde med ønske om gennemførelse af en transaktion eller aktivitet.

Virksomheder og personer skal undlade at gennemføre transaktioner, indtil der er sket underretning, hvis de har viden om, mistanke om eller rimelig grund til at formode, at transaktionen har tilknytning til hvidvask, og transaktionen ikke allerede er gennemført.

Endvidere skal virksomheder og personer undlade at gennemføre transaktioner, indtil der er sket underretning, og de har indhentet godkendelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, hvis de har viden om, mistanke om eller rimelig grund til at formode, at transaktionen vedrører finansiering af terrorisme. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet beslutter hurtigst muligt og senest inden udløbet af den efterfølgende bankdag efter at have modtaget underretning, hvorvidt der skal ske beslaglæggelse.

Læs mere

Underretninger til Hvidvasksekretariatet (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet) om mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme her 

Bekendtgørelse nr. 1403 af 1. december 2017 om indsendelse af underretninger m.v. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

Underretningen skal sendes til

Hvidvasksekretariatet

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet

Kampmannsgade 1
1604 København V.

Tlf.: 72 68 90 00
Fax: 45 15 01 19
E-mail: saoek@ankl.dk

Senest opdateret 15-02-2024