Ansøgningsskemaer

Her finder du en samling af skemaer til at anmelde og søge om at udøve virksomhed på de områder, der kræver tilladelse fra Finanstilsynet. Samlingen omfatter skemaer til ansøgning om nye tilladelser såvel som til anmeldelse af eller ansøgning om at udvide eller fortsætte etableret virksomhed.

Betalingstjenester og e-penge

 

Pengeinstitut

Hvidvaskområdet

Forbrugslånsvirksomheder

Forsikringsformidling

Fondsmægler

Kreditservicevirksomhed

Kapitalmarkedsområdet

Forsikrings- og pensionsområdet

Investeringsrådgiver

Boligkreditformidler

Ejendomskreditselskab

Finansiel rådgiver

CO2-kvoter