Prospekter

Lovgivning

Her kan du finde henvisning til prospektforordningen samt relevant EU og dansk lovgivning.

Anvendelsesområde

Her finder du information om, hvornår prospektforordningen finder anvendelse.

Prospektets indhold

Her kan du læse meget mere om alt hvad prospektet skal indeholde herunder henvisning til de relevante bilag og bestemmelser.

Praktisk information

Notatet indeholder praktisk information og gode råd. Det er værd at tænke over informationerne i notatet, allerede inden man overvejer at lave et udbud af værdipapirer til offentligheden eller søge om optagelse til handel på et reguleret marked. Derudover beskrives den praktiske fremgangsmåde, som Finanstilsynet anvender i behandlingen af prospekter.

Henvisning af godkendelseskompetence til anden kompetent myndighed

Her finder du information om reglerne og vilkårene for henvisning af godkendelseskompetencen fra Finanstilsynet til en anden kompetent myndighed indenfor EU.

Spørgsmål og svar

Her finder du svar på udvalgte spørgsmål.

Godkendte prospekter

I henhold til art. 21, stk. 5, i prospektforordningen offentliggør Finanstilsynet løbende de prospekter, som er godkendt inden for de seneste 12 måneder. Godkendte prospekter bliver offentliggjort via Finanstilsynets database for selskabsmeddelelser, OAM.

Se godkendte prospekter.

Vælg ”Søg indberetning” og filtrer søgningen på prospekter under ”Rediger”.

Prospektcertifikater

Her finder du information om godkendelsescertifikater, og en liste over certifikater, som Finanstilsynet har modtaget.

Endelige vilkår

Her finder du information omkring processen for indberetning af endelige vilkår til basisprospekter til Finanstilsynet.

Annoncering ved udbud af værdipapirer

Prospektforordningen indeholder en række regler om annoncering ved udbud af værdipapirer eller optagelse til handel på et reguleret marked. Reglerne skal bidrage til at sikre offentlighedens tillid og velfungerende finansielle markeder, og at investorerne behandles lige.