Varians- og kovariansmatricer til valutaindikator 2

Varians- og kovariansmatricer vedrørende valuta.

Download filer med varians og kovarians pr. 31. maj 2024. Bemærk at kvartalsnotationen implicerer en "forskudt" definition på kvartaler. Det første kvartal går fra primo december til ultimo februar, andet kvartal fra primo marts til ultimo maj etc. Matricernes format er en 8 x 8 matrix i henholdsvis excelformat og tekstformat.

I linket nedenfor findes en beskrivelse af kovariansmatricens beregningsmetode.

Endvidere kan varians og kovariansmatricer fra de foregående tre kvartaler downloades. Disse matricer findes ligeledes i en 8 x 8 matrix i henholdsvis excelformat og tekstformat. Matricer for 3. kvartal 2024 kan downloades fra september 2024.

Excelformat

Tekstformat

 

 

 

Senest opdateret 26-06-2024