Certificering af revisorer

Statsautoriserede revisorer, der er valgt som underskrivende revisor for nedenstående typer af finansielle virksomheder, skal være certificerede af Finanstilsynet.

Følgende finansielle virksomheder er omfattet af certificeringspligten:

 • Pengeinstitutter, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, litra a, i lov om finansiel virksomhed.
 • Realkreditinstitutter, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, litra b, i lov om finansiel virksomhed.
 • Forsikringsselskaber, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, litra d, i lov om finansiel virksomhed.

De revisorer, Finanstilsynet har certificeret, fremgår af nedenstående lister. Listerne vil løbende blive opdateret.

Penge- og realkreditinstitutter

Finanstilsynet har certificeret nedenstående statsautoriserede revisorer til at påtegne årsrapporter for pengeinstitutter og realkreditinstitutter omfattet af § 5 stk. 1, nr. 1, litra a – b i lov om finansiel virksomhed.     

 • Anders Hoberg Hedegaard

 • Anders Oldau Gjelstrup

 • Anders Simon Houmann

 • Benny Voss

 • Bjørn Würtz Rosendal

 • Brian Schmit Jensen  

 • Carsten Jensen

 • Christian Dalmose Pedersen

 • Daniel Warming Mogensen

 • Flemming Callesen

 • Heidi Klitgaard Brander

 • Henrik Wellejus 

 • Jakob Lindberg

 • Jens Ringbæk

 • Jesper Otto Edelbo

 • Jonas Gjørup Larsen

 • Jonas Lund Jacobsen

 • Jon Midtgaard

 • Kasper Bruhn Udam

 • Kenneth Skov Hansen

 • Lars Dalgaard Agersted

 • Lars Rhod Søndergaard

 • Lica Lyngsø Nielsen

 • Michael Laursen
 • Per Rolf Larssen

 • Peter Frankov Nissen

 • Rasmus Berntsen
 • Rasmus Grynderup Steffensen 
 • Stefan Vastrup

 • Thomas Hjortkjær Petersen

Forsikringsselskaber

Finanstilsynet har certificeret nedenstående statsautoriserede revisorer til at påtegne årsrapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser omfattet af § 5 stk. 1, nr. 1, litra e i lov om finansiel virksomhed. 

 • Allan Lunde Pedersen

 • Anders Oldau Gjelstrup

 • Anders Simon Houmann

 • Anja Bjørnholt Lüthcke

 • Berk Akbay

 • Brian Schmit Jensen

 • Casper Guldmann

 • Casper Larsen

 • Claus Christensen

 • David Bonde-Jørgensen

 • Henrik Barner Christiansen

 • Henrik Wellejus 

 • Jacques Peronard

 • Jens Ringbæk

 • Jesper Otto Edelbo

 • Karsten Sylvest Olsen

 • Kasper Bruhn Udam

 • Kim Moeslund Schmidt

 • Kristian Ehrenreich Hansen

 • Lars Kronow

 • Lars Rhod Søndergaard

 • Lars Vagner Hansen

 • Michael Thorø Larsen

 • Per Rolf Larssen

 • Stefan Vastrup

 • Stig Raadkjær Enevoldsen

 • Tenna H. Jørgensen

 • Thomas Hjortkjær Petersen

Finanstilsynet har certificeret nedenstående statsautoriserede revisorer (løggildur grannskoðari) til at påtegne årsrapporter for pengeinstitutter omfattet af § 5 stk. 1, nr. 1, litra a i lov om finansiel virksomhed.  

 • Frodi Sivertsen
 • Suni Schwartz Jacobsen
 • Christina á Bøgarði

For at påtegne årsrapporter for 2014 og fremover for kreditinstitutter, forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser omfattet af lov om finansiel virksomhed § 5, stk.1, nr. 1, litra a, b og e, skal revisorerne være certificerede af Finanstilsynet.

For at opnå Finanstilsynets certificering for 2014 skal en revisor have beskæftiget sig med ydelser til finansielle virksomheder i mindst 600 timer indenfor de seneste 5 år, heraf skal mindst 400 timer vedrøre egentlige revisionsydelser til den type virksomhed, revisoren ønsker at være certificeret til.

Fra 2015 forøges kravene til revisors erfaringstimer gradvist, således at revisor for at være certificeret til at påtegne årsrapporter for ovennævnte finansielle virksomheder for 2017 skal have beskæftiget sig med ydelser til finansielle virksomheder i mindst 1.500 timer indenfor de seneste 5 år, heraf 1.000 timer med revisionsydelser til den type virksomhed revisor er certificeret til.

Endvidere skal revisorerne gennemføre en efteruddannelse på minimum 60 timer over 3 år specifikt rettet mod finansiel virksomhed, udover den efteruddannelse, der kræves for andre godkendte revisorer.

Finanstilsynet vil løbende føre tilsyn med, at revisorerne opfylder kriterierne for at opnå eller bibeholde deres certificering. I dette tilsyn vil det blandt andet indgå, om en revisor har haft en sag ved Revisornævnet, er blevet pålagt strafansvar for overtrædelse af relevant lovgivning eller i øvrigt har udvist en adfærd, der giver grund til antage, at han eller hun ikke vil varetage hvervet på betryggende vis.

Senest opdateret 24-05-2024

Ansøgningsskema

Certificering skal være meddelt fra Finanstilsynet på tidspunktet for valget som revisor på de finansielle virksomheders generalforsamling eller repræsentantskabsmøde efter 1. januar 2014.

Ansøgningsskema 

Ansøgningsskema for Færøerne