Afgørelser og fortolkninger

På denne side finder du afgørelser og fortolkninger af generel karakter relateret til solvens.

Fortolkninger af CRR-forordningen og de tilhørende reguleringer sker på europæisk niveau.

Spørgsmål til forståelsen af konkrete bestemmelser relateret til solvens kan stilles som Q&A via Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds (EBA) hjemmeside. Her kan også læses tidligere Q&A.

EBA har endvidere udviklet en række interaktive værktøjer, der giver mulighed for, at finde de enkelte bestemmelser med de tilhørende fortolkningsbidrag.

Relateret til danske forhold har Finanstilsynet truffet en række vejledende afgørelser.

Før CRR-forordningen trådte i kraft var området reguleret i bekendtgørelse om basiskapital og bekendtgørelse om kapitaldækning. Afgørelser truffet i relation hertil fremgår af nedenstående link.

EBA - Q&A

EBA interaktive værktøjer

Nedenstående vejledende afgørelser relaterer sig til CRR-forordningen. Afgørelserne indeholder Finanstilsynets forståelse af reglerne. I sidste ende vil reglerne skulle fortolkes på europæisk niveau.

 Artikel/bilag Emne Dato
 213 og 215  Risikovægtning af garantier udstedt af EKF i henhold til den statslige garantiordning i EKF til aktører på el- og gasmarkedet  07.12.2022
 36  Ny behandling af institutters investering i investeringsforeninger  13.05.2016
 132  
Behandling af institutters investering i AIF’er
 03.03.2016
 213 0g 215 Risikovægtning af vækstkautioner udstedt af Vækstfonden  10.11.2016
Bilag 1  Vægtning af realkreditrelaterede garantier    22.06.2015
Bilag 2  Vægtning af arbejdsgarantier   22.06.2015
Senest opdateret 29-08-2018

Kontakt

Sebastian Meyer
Specialkonsulent