Krav til ledelse og styring af en finansiel virksomhed

Lov om finansiel virksomhed § § 70 og 71 fastlægger krav til ledelse og styring af en finansiel virksomhed. Kravene er uddybet i bekendtgørelser om ledelse og styring af de enkelte typer af virksomheder.

Reglerne beskriver de nærmere krav til:

  • Bestyrelsens ansvar, opgaver og pligter
  • Direktionens ansvar, opgaver og pligter
  • Virksomhedens organisation
  • Virksomhedens administrative og regnskabsmæssige praksis samt forretningsgange
  • Virksomhedens risikostyring

Se bekendtgørelserne her:

Bekendtgørelse nr 1103 af 30/06/2022 om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Bekendtgørelse nr. 1723 af 16. december 2015 om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. med efterfølgende ændringer ved følgende ændringsbekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 637 af 1. juni 2017 om ændring af bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v.

Bekendtgørelse nr. 1169 af 31. oktober 2017 om ændring af bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v.

Bekendtgørelse nr. 894 af 27. august 2019 om ændring af bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v.

Bekendtgørelse nr. 7 af 4. januar 2019 om ledelse og styring af firmapensionskasser

Bekendtgørelse nr. 865 af 2. juli 2014 om ledelse, styring og administration af danske UCITS 

Bekendtgørelse nr. 1393 af 24. november 2016 om ledelse og styring af Arbejdsmarkedets Tillægspension

Bekendtgørelse nr. 1389 af 24. november 2016 om ledelse og styring af Lønmodtagernes Dyrtidsfond  

 Reglerne suppleres af en række internationale retningslinjer til fortolkning, der er udstedt af de europæiske tilsyn på bank-, forsikrings- og værdipapirområdet (EBA, EIOPA og ESMA), og som Finanstilsynet følger i sin praksis.

EBAs retningslinjer findes her 

ESMAs retningslinjer findes her

EIOPAs retningslinjer for ledelsessystemer findes her

Senest opdateret 05-10-2022