Referencerente til brug for beregning af ÅOP ved rentestigninger i ESIS-skemaet

I forbindelse med indgåelse af låneaftaler med pant eller anden rettighed til fast ejendom fremgår det af kreditaftalelovens § 7 a, stk. 10, at kreditgiveren eller i givet fald kreditformidleren skal anvende oplysningsskemaet ESIS i lovens bilag 5. ESIS-skemaet indeholder en række oplysninger om låneaftalen.

Referencerente til brug for beregning af ÅOP ved rentestigninger i ESIS-skemaet

I forbindelse med indgåelse af låneaftaler med pant eller anden rettighed til fast ejendom fremgår det af kreditaftalelovens § 7 a, stk. 10, at kreditgiveren eller i givet fald kreditformidleren skal anvende oplysningsskemaet ESIS i lovens bilag 5. ESIS-skemaet indeholder en række oplysninger om låneaftalen.

Det fremgår af ESIS-skemaets punkt 4, at kreditgiveren eller i givet fald kreditformidleren ved lån med variabel rente skal oplyse kunden om, at ÅOP vil kunne ændre sig, hvis rentesatsen på forbrugerens lån ændrer sig. Kreditgiveren skal herefter oplyse et eksempel på, hvad ÅOP vil stige til, såfremt renten stiger.

Det fremgår af vejledningen til udfyldning af ESIS i del B, afsnit 4, litra c, at når renten i kreditaftalen ikke fastsættes på baggrund af en ekstern referencerente, skal det eksempel på ÅOP, som vil følge af en rentestigning, beregnes på baggrund af en referencerente fastsat af Finanstilsynet eller Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA).

Finanstilsynet fastsætter hermed, at kreditgivere eller kreditformidlere ved beregning af et eksempel på ÅOP efter rentestigninger i ESIS-skemaets pkt. 4 skal anvende følgende referencerente, når lånerenten ikke fastsættes på baggrund af en ekstern referencerente:

6,9687 [1]

ÅOP skal herefter beregnes på baggrund af summen af referencerenten + lånerenten.

Lånerenten er den rente, som er anvendelig for kreditaftalen i den længste periode ved leveringen af ESIS [2]

Denne referencerente gælder fra 1. marts 2024. Frem til denne dato gælder den hidtidige referencerente på 6.9687.

_____________________________________________________________________________________

[1] Renten er baseret på forskellen mellem højeste og laveste T/N-rente for perioden 3.1.2005 til 01.02.2024, hvor den laveste rente dog sættes til nul.

[2] Ved lån med renteloft i en del af løbetiden, udgør lånerenten, den rente, der finder anvendelse ved aftalens indgåelse.

Senest opdateret 05-02-2024