Godkendte prøveudbydere i henhold til bekendtgørelse om kompetencekrav og krav til godt omdømme for ansatte i forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og ansatte hos en forsikringsformidler og en genforsikringsformidler

Finanstilsynet har godkendt nedenstående udbyderes prøver i henhold til§ 10 i bekendtgørelse nr. 1113 af 2. juni 2021 om kompetencekrav og krav til godt omdømme for ansatte i forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og ansatte hos en forsikringsformidler og en genforsikringsformidler (kompetencekravsbekendtgørelsen)

Et forsikringsselskab, genforsikringsselskab, en forsikringsformidler og en genforsikringsformidler skal sikre, at virksomhedens ansatte, der udøver forsikrings- og genforsikringsdistribution, har bestået en prøve, der dokumenterer, at de ansatte besidder de fornødne kompetencer indenfor det arbejdsområde, de varetager, jf. § 5, stk. 1, kompetencekravsbekendtgørelsen.

En ansat i et forsikringsselskab, genforsikringsselskaber og en ansat hos en forsikringsformidler og en genforsikringsformidler skal hvert tredje år bestå en efteruddannelsesprøve for fortsat at kunne udøve forsikringsdistribution indenfor det pågældende arbejdsområde, jf. § 7, stk. 1, i kompetencekravsbekendtgørelsen.

Alle godkendte udbydere af prøver samt oplysning om, hvilke prøver (bilag i kompetencekravsbekendtgørelsen) udbyderne er godkendte til at udbyde, fremgår på denne side. Informationerne bliver løbende opdateret.

Godkendte prøveudbydere

Finanssektorens Uddannelsescenter – godkendt som prøveudbyder til:

  • prøver i bilag 1, 4, 5, 5 A, 5 B, 8, 9 og 12,
  • teoretiske prøver i bilag 1 og 2 vedr. forsikringer tilknyttet betalingskort (jf. § 10, stk. 3),
  • teoretiske prøver i bilag 1 vedr. låneforsikringer til privatkunder (jf. § 10, stk. 3), og
  • smalle prøver i bilag 2 vedr. bilforsikringer, løsøreforsikringer og en kombination heraf (jf. § 10, stk. 2).

Forsikringsakademiet – godkendt som prøveudbyder til:

  • prøver i bilag 1-9 og 12,
  • teoretiske prøver i bilag 1 vedr. rejse- og købsforsikring tilknyttet et kreditkort (jf. § 10, stk. 2 og 3), og
  • teoretiske prøver i bilag 2 for så vidt angår rejseforsikringer tilknyttet et kreditkort (jf. § 10, stk. 2 og 3).

IBA Erhvervsakademi Kolding – godkendt som prøveudbyder til:

  • prøver i bilag 4, 5A og 10.
  • teoretiske prøver i bilag 1 vedr. rejse- og købsforsikring tilknyttet et kreditkort (jf. § 10, stk. 2 og 3).
  • teoretiske prøver i bilag 2 vedr. rejseforsikringer tilknyttet et kreditkort (jf. § 10, stk. 2 og 3).

Godkendelserne gælder både som prøveudbyder af kompetencekravsprøver, jf. § 7 i kompetencekravsbekendtgørelsen og efteruddannelsesprøver, jf. § 6 i kompetencekravsbekendtgørelsen.

Spørgsmål vedrørende prøveudbydere kan rettes til finanstilsynet@ftnet.dk eller på telefon 33 55 82 82.

Senest opdateret 29-11-2022