EMIR

Clearingsforpligtelsen

Her finder du yderligere information om forpligtelsen til at cleare visse OTC-derivatklasser via centrale modparter, samt information om mulighed for fritagelse fra forpligtelsen.

Meddelelser og undtagelser

Her finder du de relevante skemaer, der skal bruges ved meddelelse og ansøgning om undtagelse efter EMIR.

Ikke finansiel modpart

Her finder du mere information om hvilke regler du som ikke-finansiel modpart er omfattet af, og hvad du skal være opmærksom på.

Rapporteringsforpligtelsen

Fra 12. februar 2014 skal alle finansielle og ikke-finansielle modparter indberette oplysninger om indgåede, ændrede eller ophævede OTC og børshandlede derivathandler til et transaktionsregister (TR) registreret eller anerkendt i henhold til EMIR.

Sikkerhedsstillelse OTC-derivat

Her finder du yderligere information om forpligtelsen til at udveksle sikkerhedsstillelse for ikke-clearede OTC-derivatklasser, samt information om mulighed for fritagelse fra forpligtelsen.

Spørgsmål og svar

Da EMIR-forordningen er direkte anvendelig i hver enkelt medlemsstat, koordineres fortolkning af forordningen på fælleseuropæisk niveau.
 
Spørgsmål & svar fra Kommissionen

 Spørgsmål og svar fra ESMA 

Sanktioner

Oplysninger om sanktioner pålagt for overtrædelse af forordningens artikel 4, 5, 7-11, afsnit IV, V og artikel 65 og 66 forventes oplistet på ESMA’s hjemmeside, informationen er dog endnu ikke tilgængelig.

Se ESMAs sanktionsdatabase her

Finanstilsynet har udstedt bekendtgørelse om straf for overtrædelse af EMIR-forordningen. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. april 2013 og er tilgængelig på Retsinformation