Internationale standarder for tilsyn med finansielle virksomheder

Standarder for kreditinstitutter:

Baselkomiteen for banktilsyn     

(Basel Committee on Banking Supervision) 

Komiteen blev oprettet i 1974 med det formål at styrke det international finansielle systems stabilitet. Komiteen koordinerer det globale samarbejde inden for banktilsyn. Sekretariatet ligger i Den Internationale Betalingsbank (Bank for International Settlements' (BIS)).

Link til Baselkommiteen 

Baselkomiteen for banktilsyn har bl.a. fastsat internationale anbefalinger for  

  • Capital and Liquidity Adequacy,
  • Core Principles for Effective Banking Supervision,
  • Concordat on cross-border banking supervision.

Komiteen har repræsentanter fra følgende lande: Belgien, Canada, Frankrig, Nederlandene, Italien, Japan, Luxembourg, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland og USA. 

Finanstilsynet er ikke medlem, men tilsynet modtager de relevante dokumenter og får mulighed for at fremsætte bemærkninger til disse. 

Finanstilsynet er medlem af de nedenstående organisationer.

Standarder for forsikringsvirksomheder:

IAIS

(International Association of Insurance Supervisors) 

Organisationen blev oprettet i 1994 med det formål at udarbejde globale principper for tilsyn med forsikringsvirksomheder. Sekretariatet ligger i BIS. 

Link til IAIS

  • Insurance core principles

Organisationen har repræsentanter fra mere end 130 lande. Hertil kommer observatører. 

Standarder for betalings- og værdipapirafvikling:

IOSCO

(International Organization of Securities Commissions) 

Link til IOSCO  

  • Core Principles for Systemically Important Payments Systems
  • Recommendations for Securities Settlements Systems

Standarder for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme

FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) 

Organisationen blev oprettet i 1989. Den udvikler fælles globale standarder for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Sekretariatet ligger i Paris i OECDs bygning.  

Link til FAFT  

  • FAFT Recommendations Anti Money Laundering and Combating Financing of Terrorism

Organisationen består af repræsentanter fra 31 lande og 2 regionale organisationer. Hertil kommer en række associerede medlemsorganisationer samt observatører. 

Standarder for finansielle konglomerater: 

(Financial Action Task Force on Money Laundering) Organisationen blev oprettet i 1989. Den udvikler fælles globale standarder for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Sekretariatet ligger i Paris i OECDs bygning.    

Joint Forum for finansielle konglomerater 

Organisationen blev oprettet i 1996 af Baselkomiteen, IOSCO og IAIS. Sekretariatet ligger i BIS.

Link til Joint Forum  

  • Measurement techniquies and principles for assessing the capital adequacy of financial conclomerates on a group-wide basis 

Organisationen har repræsentanter fra følgende lande: Australien, Belgien, Canada, Danmark, Frankrig, Italien, Japan, Nederlandene, Spanien, Schweiz, Storbritannien, Tyskland og USA.

Senest opdateret 08-06-2022