Rente til beregning af reserver

Opgørelsen af reserven i sparekasser og fondsreserven i enkelte realkreditinstitutter tager udgangspunkt i en særlig referencerente, som fremkommer ved hjælp af en fastlagt beregningsmetode.

Metoden til beregning af referencerenten fremgår af §§ 213 og 221 i lov om finansiel virksomhed. Den fastlægges på følgende måde, jf. stk. 2 og 3:

  • Referencerenten tager udgangspunkt i en gennemsnitlig obligationsrente før beskatning af samtlige obligationer med en restløbetid på under 3 år. Gennemsnitsrenten bliver offentliggjort af Nasdaq OMX Copenhagen A/S ved udgangen af hver måned.
  • Gennemsnitsrenten ganges med 7/8 og nedrundes til nærmeste hele antal procentpoint.

Eksempel

29. oktober 2010 var den gennemsnitlige obligationsrente før beskatning af samtlige (total) obligationer med en restløbetid på under 3 år 1,48 pct.

1,48 pct. *7/8 og nedrundet til nærmeste hele antal procentpoint = 1 pct.

 Indtil den 1. januar 2011 anvendtes mindsterenten som referencerente.

Referencerente til beregning af reserver i sparekasser og
reservefonde i enkelte realkreditinstitutter

For perioden 1. januar 2024 - 30. juni 2024 er renten: 1 pct. p.a.

For perioden 1. juli 2023 - 31. december 2023 er renten 1 pct. p.a.

For perioden 1. januar 2023 - 30. juni 2023 er renten 1 pct. p.a.

For perioden 1. juli 2022 - 31. december 2022 er renten 0 pct. p.a.

For perioden 1. januar 2022 - 30. juni 2022 er renten 0 pct. p.a.

For perioden 1. juli 2021 - 31. december 2021 er renten 0 pct. p.a.

For perioden 1. januar 2021 - 30. juni 2021 er renten 0 pct. p.a.

For perioden 1. juli 2020 - 31. december 2020 er renten: 0 pct. p.a.

For perioden 1. januar 2020 - 30. juni 2020 er renten: 0 pct. p.a.

For perioden 1. juli 2019 - 31. december 2019 er renten: 0 pct. p.a.

For perioden 1. januar 2019 - 30. juni 2019 er renten: 0 pct. p.a. 

For perioden 1. juli 2018 - 31. december 2018 er renten: 0 pct. p.a.

For perioden 1. januar 2018 - 30. juni 2018 er renten: 0 pct. p.a.

For perioden 1. juli 2017 - 31. december 2017 er renten: 0 pct. p.a.

For perioden 1. januar 2017 - 30. juni 2017 er renten: 0 pct. p.a.

For perioden 1. juli 2016 - 31. december 2016 er renten: 0 pct. p.a.

For perioden 1. januar 2016 – 30.juni 2016 er renten: 0 pct. p.a.

For perioden 1. juli 2015 - 31. december 2015 er renten: 0 pct. p.a.

For perioden 1. januar 2015 - 30. juni 2015 er renten: 0 pct. p.a.

For perioden 1. juli 2014 - 31. december 2014 er renten: 0 pct. p.a.

For perioden 1. januar 2014 - 30. juni 2014 er renten: 0 pct. p.a.

For perioden 1. juli 2013 - 31. december 2013 er renten: 0 pct. p.a.

For perioden 1. januar 2013 - 30. juni 2013 er renten: 0 pct. p.a.

For perioden 1. juli 2012 - 31. december 2012 er renten: 0 pct. p.a.

For perioden 1. januar 2012 - 30. juni 2012 er renten: 0 pct. p.a.

For perioden 1. juli 2011 - 31. december 2011 er renten: 1 pct. p.a.

For perioden 1. januar 2011 - 30. juni 2011 er renten: 1 pct. p.a.

Senest opdateret 14-06-2024

Værd at vide

Finanstilsynet offentliggør renten to gange årligt - 1. januar og 1. juli

I  foråret 2010 blev kursgevinstloven ændret, sådan at reglen for mindsterente blev ophævet. Nasdaq OMX Copenhagen A/S har meddelt, at de ikke vil fortsætte med offentliggøre mindsterenten.

Ved beregning af reserver i sparekasser og reservefonde i enkelte realkreditinstitutter skal formlen fra bekendtgørelsen og angivet her på siden anvendes.