Statistik for overtrædelser af regler på kapitalmarkedet

Finanstilsynet overvåger løbende kapitalmarkederne. Det er en kerneopgave for Finanstilsynet, som led i arbejdet med at sikre velfungerende finansielle markeder i Danmark.

Finanstilsynets overvågning afspejler, at markedsmisbrug og manglende eller fejlagtige oplysninger kan få alvorlige konsekvenser for markedstilliden og kan medføre tab for investorer.

Finanstilsynet fører statistik over sager om markedsmisbrug, herunder insiderhandel og markedsmanipulation, og sager i relation til prospekter, oplysningsforpligtelser og værdipapirhandlernes transaktionsindberetninger. 

Se data i regneark.

Markedsmisbrug

Oprettede markedsmisbrugssager

Årstal** 2020 2021 2022

Insiderhandel

- Heraf ifm. whistleblower-ordning

- Heraf videregivelse af intern viden

- Heraf sendt til udenlandske myndigheder

134

2

0

48

130

1

1

42

88

2

0

20

Markedsmanipulation

103

157 144

- Heraf ifm. whistleblower-ordning

-Heraf sendt til udenlandske myndigheder

2

11

3

11

2

11

Forespørgsler fra udenlandske myndigheder 19 14 14
I alt 256 301 246

Politianmeldelser*

Årstal*** 2020 2021 2022

Insiderhandel

3 2 3
Markedsmanipulation 3 7 10
Politianmeldelser sendt til NSK 6 9 13

Overtrædelse af oplysningsforpligtelser

Årstal*** 2020 2021 2022

Oprettede sager

Overtagelsestilbud

Storaktionærflagning

Offentliggørelse af intern viden m.m. ****

Flagning - ledende medarbejdere

 

0

17

8

20

 

0

3

8

40

 

0

9

31

27

 I alt 45 51 67

Påtaler og påbud

Overtagelsestilbud

Storaktionærflagning

Offentliggørelse af intern viden m.m.

Flagning - ledende medarbejdere

 

0

0

1

13

 

0

0

2

22

 

0

6

2

14

 I alt 14 14 22

Administrative bøder

Overtagelsestilbud

Storaktionærflagning

Offentliggørelse af intern viden m.m.

Flagning - ledende medarbejdere

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

1

1

0

 I alt 0 0 2

Politianmeldelser sendt til NSK*

Overtagelsestilbud

Storaktionærflagning

Offentliggørelse af intern viden m.m.

Flagning - ledende medarbejdere

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 I alt 0 0 0

Overtrædelse af prospektregler

Årstal*** 2020 2021 2022

Oprettede sager

Påtaler og påbud

Politianmeldelser til NSK*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overtrædelse af regler for transaktionsindberetninger

Årstal*** 2020 2021 2022

Oprettede sager

Påtaler og påbud

Administrative bøder

Politianmeldelser til NSK*

38

0

0

0

9

1

0

0

26

0

0

1

Overtrædelse af indberetningsregler for korte nettopositioner

Årstal*** 2020 2021 2022

Oprettede sager

Påtaler og påbud

Politianmeldelser til NSK*

11

6

0

11

5

0

8

1

0

* Oprettede sager kan resultere i flere politianmeldelser.
** Observationerne de enkelte år er ikke nødvendigvis direkte sammenlignelige, da der er benyttet forskellige opgørelsesmetoder i perioden.
*** Statistik for påtaler, påbud, administrative bøder og politianmeldelser angiver det år, hvor reaktionen blev givet, ikke årstallet for sagens oprettelse.
**** Antallet af oprettede sager for 2021 er blevet revideret fra 0 til 8 ift. tidligere statistik.

Senest opdateret 11-04-2023

Kontakt

Anders Balling
Underdirektør