Regnskabskontrol

Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen udfører hvert år regnskabskontrol af en række års- og delårsrapporter.

Afgørelser om regnskabskontrol, der er truffet siden den nuværende regnskabskontrol startede i 2004, er kategoriseret med tilhørende søgefunktion, og filtreringsmulighederne er struktureret efter regnskabsbestemmelser og regnskabsemne.

Vejledning om virkningen af Finanstilsynets hhv. Erhvervsstyrelsens afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter i børsnoterede virksomheder.