Sådan kommer du i gang

Med MiFID II blev udbydere af dataindberetningstjenester underlagt regulering og krav om tilladelse. Reglerne blev implementeret i lov om kapitalmarkeder.

Ønsker din virksomhed at opnå tilladelse som udbyder af dataindberetningstjenester enten som en:

  • Godkendt indberetningsmekanisme (ARM)
  • Godkendt offentliggørelsesordning (APA)
  • Udbyder af konsolideret løbende handelsinformation (CTP)

skal virksomheden indsende en ansøgning med et ansøgningsskema samt fit & proper skema for ethvert medlem af ledelsen til Finanstilsynet.  

Ansøgningsskemaet skal indeholde de oplysninger, der følger af Kommissions delegerede forordning (EU) nr. 2017/571 af 2. juni 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for udbydere af dataindberetningstjenester vedrørende godkendelse, organisatoriske krav og offentliggørelse af transaktioner.

Læs forordningen på dansk 

Læs forordningen på engelsk

Ansøgningsproces

 

Finanstilsynet har seks måneder til at træffe afgørelse om tilladelse fra tidspunktet for modtagelsen af en fuldstændig ansøgning.

Afgifter

Udbydere af dataindberetningstjenester med tilladelse efter kapitel 26 i lov om kapitalmarkeder skal betale en afgift til Finanstilsynet per type af dataindberetningstjeneste, der udbydes. Dette betyder således, at en virksomhed, der eksempelvis både driver en APA og en ARM, skal betale afgift to gange.

Afgiften forventes i 2018 at udgøre 838.000 kr.

Ved spørgsmål til ansøgningsprocessen kontakt Finanstilsynets Kapitalmarkedsregulering, mail: post4@ftnet.dk, tlf. 33 55 82 00 

Senest opdateret 09-11-2017