Hvad er formålet med MiFID II & MiFIR?

Læs nærmere om formålet med MiFID II & MiFIR-regimet

Formålet med reglerne

At danne en harmoniseret lovgivningsmæssig ramme for de krav, der finder anvendelse på investeringsselskaber, regulerede markeder, udbydere af  dataindberetningstjenester og tredjelandsselskaber, der yder investeringsservice eller udfører investeringsaktiviteter i EU.

MiFID II

 • Øget investorbeskyttelse, herunder opstramning af reglerne
  om provisionsbetalinger om nye regler om produktudvikling
 • Meddelelse af tilladelse til investeringsselskaber og disses drift
 • Tredjelandsselskabers ydelse af investeringsservice
  (cross-border og filial)
 • Meddelelse af tilladelse til regulerede markeder og disses drift
 • Meddelelse af tilladelse til udbydere af dataindberetningstjenester
 • Tilsyn og håndhævelse

MiFIR

 • Offentliggørelse af handelsoplsyninger                
 • Transaktionsindeberetninger til de kompetente myndigheder
 • Handel med derivater på organiserede markedspladser
 • Ikkediskriminerende adgang til clearing og handel med benchmark
 • Produktintervation
 • Cross-border-tjenesteydelser

Ønsket er at skabe et ensartet regelsæt i hele EU. På den baggrund er flere af områderne i MiFIR taget fra MiFID I. Det er tilfældet for reglerne om handelsgennemsigtighed, systematisk internalisering og transaktionsindberetning.

Europa-Parlamentet og Rådet har den 23. juni 2016 vedtaget retsakter om ændring af MiFID II og MiFIR.

De væsentligste ændringer vedrører:

 • kravene om førhandelsgennemsigtighed for pakketransaktioner

 • undtagelse af værdipapirfinansieringstransaktioner fra handelsgennemsigtighedsreglerne og

 • undtagelse fra det generelle anvendelsesområde af ikkefinansielle enheder, der på en markedsplads gennemfører transaktioner, som objektivt kan måles til at reducere risici direkte knyttet til forretningsmæssig aktivitet eller likviditetsfinansieringsaktivitet

Senest opdateret 22-06-2017