Gennemførelse af MiFID II & MiFIR

Læs nærmere om rammen for implementering og gennemførelse af reglerne.

EU-niveau

Den EU-retlige regulering er inddelt i fire levels. Inddelingen medfører, at både MiFID II og MiFIR bliver suppleret af yderligere retsakter fra EU.

Level 1

MiFID II og MiFIR.

Level 2

EU-kommissionen vedtager delgerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der præciserer og angiver detaljerne i bestemmelserne, der er vedtaget på level 1.

Level 3

Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed, ESMA, udarbejder retningslinjer, anbefalinger samt Q&A’s. Level 3 indeholder fortolkningsbidrag til både niveau 1 og niveau 2.

Level 4

EU-kommissionen fører tilsyn med, at EU-medlemsstaterne gennemfører lovgivningen på nationalt plan på en ensartet måde.

Dansk ret

Niveau 1

MiFID II er implementeret i dansk ret, da der er tale om et direktiv. MiFIR er en forordning og direkte anvendelig i alle medlemsstater. Den er derfor ikke implementeret i dansk ret.

MiFID II er implementeret ved den nye lov om kapitalmarkeder og ved en ændringslov til lov om finansiel virksomhed. Lovene trådte i kraft den 3. januar 2018.

Niveau 2

Størstedelen af de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter er forordninger og direkte gældende i dansk ret. MiFID II-gennemførelsesdirektivet er implementeret i dansk ret.

Niveau 3

Finanstilsynet er repræsenteret i en række af ESMA’s komiteer og arbejdsgrupper, der arbejder på at udarbejde retningslinjer og anbefalinger samt forslag til tekniske standarder og råd.

Senest opdateret 22-06-2017