ESMA

Her finder du links og information fra ESMA om systematiske internalisatorer.

Siden vil løbende blive opdateret med nyheder og information.

Reguleringsmæssige tekniske standarder

Nr.

Titel

2017/565 

Om organisatoriske krav til og vilkårene for drift af investeringsselskaber samt definitioner af begreber med henblik på MiFID II.

2017/567

Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår definitioner, gennemsigtighed, porteføljekomprimering og tilsynsforanstaltninger vedrørende produktintervention og positioner

2017/577 

Om volumenbegrænsningsmekanismen og indberetning af oplysninger med henblik på gennemsigtighedsberegninger og andre beregninger.
2017/583

Om gennemsigtighedskrav for markedspladser og investeringsselskaber med hensyn til obligationer, strukturerede finansielle produkter, emissionskvoter og derivater.
2017/585

Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for datastandarder og -formater for referencedata for finansielle instrumenter og tekniske foranstaltninger i forbindelse med ordninger, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed og de kompetente myndigheder skal iværksætte.

2017/587 

om gennemsigtighedskrav for markedspladser og investeringsselskaber med hensyn til aktier, depotbeviser, exchange-traded funds, certifikater og andre lignende finansielle instrumenter og kravet om, at transaktioner i visse aktier skal gennemføres via en markedsplads eller en systematisk internalisator.
2017/590

Om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for indberetning af transaktioner til kompetente myndigheder.

 

Final report

Draft Regulatory and Implementing Technical Standards MiFID/MiFIR.

Q&A 

Questions and Answers on MiFID II and MiFIR transparency topics.

Guidelines 

Guidelines on transaction reporting, order record keeping and clock synchronisation under MiFID II.

Senest opdateret 12-10-2017