Oplysningskrav til prospekter for grønne obligationer

06-10-2022

Finanstilsynet beskriver en række oplysninger, som bør fremgå af prospekter ved udbud af grønne obligationer.

 

Udstedere udarbejder løbende basisprospekter for obligationer, hvori de udbyder grønne obligationer under prospektforordningen. Dette sker uden et regelsæt, som præcist definerer ’grønne obligationer’. Det indebærer en risiko for greenwashing, som kan skade tilliden til de finansielle markeder og dermed underminere den grønne omstilling.

I dette notat beskriver Finanstilsynet med udgangspunkt i de nuværende regelsæt, hvilke bæredygtighedsrelaterede oplysninger som bør fremgå af prospekter ved udstedelse af grønne obligationer. Notatet beskriver desuden den fælles europæisk standard for grønne obligationer, som er på vej. Standarden forventes at blive frivillig, og de eksisterende krav vil fortsat gælde for udstedere af grønne obligationer.

 

 

Senest opdateret 06-10-2022